11 Tcu 130/2015
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 130/2015 -34

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 20. ledna 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. Š. , rozsudkem Obvodového soudu Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 6 Ls 170 Js 18882/13, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 8. 5. 2014, sp. zn. 5 Ns 170 Js 18882/13, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:
Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Görlitz byl J. Š. uznán vinným trestnými činy krádeže vloupáním do obydlí ve dvou případech, ozbrojené krádeže, krádeže v pěti případech a nedovoleného držení omamných a psychotropních látek a ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Görlitz byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a tří měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Görlitz tím, že:
1. V blíže nezjištěný okamžik mezi 15. 5. 2013, 23.30 hod., a 16. 5. 2013, kolem 6.30 hod. vnikl do obytného domu rodiny H., H. v G. tak, že otevřel západku vyklopeného okna v přízemí a vstoupil do domu. Prohledal dům a více skříní, zatímco svědek H. a jeho manželka spali vedle kuchyně. Z kuchyně v 1. nadzemním podlaží odcizil počítač (notebook) značky HP compaq, který byl starý asi 2 až 2 1/2 roku a měl hodnotu 350 , včetně myši a nabíječky. Dále vzal z chodby batoh, ve kterém se nacházely sluneční brýle a svazek klíčů paní H.
2. V blíže nezjištěný okamžik mezi 22. 6. 2013 kolem 18.00 hod. a 30. 6. 2013 se vydal do obytného vozu přestavěného na zahradní besídku na pozemku H. W. v S. Násilím tahal za zavřené dveře tak, že se závěra ohnula ven a uvolnila zámek. Z této besídky odcizil gumové rukavice, 3 nože, nejméně 4 páry pánských ponožek, 3 páry dámských ponožek, 1 pláštěnku, 1 radiobudík, 1 nůžky, 4 krabičky zápalek a čajové svíčky, celkem předměty v hodnotě cca 200 .
3. V blíže nezjištěný okamžik mezi 29. 6. 2013 kolem 16.00 hod. a 30. 6. 2013 kolem 5.30 hod. vylomil v S., H. S., dva visací zámky připevněné na dveřích kůlny a ohnul závoru. Poté z kůlny odcizil 1 úhlovou brusku značky Black & Decker v hodnotě cca 50 a 1 tyčovou míchačku značky Severin.
4. V blíže nezjištěný okamžik mezi 6. 7. 2013 kolem 21.00 hod. a 7. 7. 2013, 4.30 hod. vypáčil třmen visacího zámku kůlny rodiny S. v S. v S., vnikl dovnitř a odcizil odsud zelené jízdní kolo Lakes Flexx 230 V6 v hodnotě cca 450 a utekl.
5. V blíže nezjištěný okamžik mezi 14. 7. 2013 kolem 21.00 hod. a 15. 7. 2013 kolem 5.45 hod. vypáčil zadní dveře ke garáži rodiny K. v H. v G. Z této garáže odcizil stříbrné pánské jízdní kolo v hodnotě cca 150 a stříbrné dámské jízdní kolo v hodnotě cca 300 .
6. V blíže nezjištěný okamžik mezi 23. 7. 2013 kolem 21.00 hod. a 24. 7. 2013 kolem 7.00 hod. vnikl do domu rodiny P., H. 7 v G. Za tím účelem odblokoval vyklopené okno na zadní straně domu a jím do domu vstoupil. Z kanceláře truhlárny P., která se v domě nacházela, odcizil notebook v hodnotě cca 400 se síťovým zdrojem a z pokoje dcery rodiny P. dvě šperkovnice, v nichž se nacházely šperky z dědictví v hodnotě cca 2 000 . Kromě toho vzal pár cyklistických bot paní P. a cyklistickou brašnu svědka P., v níž se nacházel jeho občanský průkaz a náhradní díly. Celková hodnota odcizených předmětů činí cca 2 550 . Ve shora uvedeném časovém období se pokusil vniknout také do kůlny, která se nachází na pozemku rodiny P. Ztroskotal však na stabilních vchodových dveřích. V kůlně se nacházelo více vysoce kvalitních jízdních kol v hodnotě cca 20 000 .
7. V blíže nezjištěný okamžik mezi 24. 7. 2013 kolem 18.00 hod a 25. 7. 2013 kolem 7.25 hod. odstranil násilím visací zámek kůlny rodiny E. v G., D.-K. S., a odcizil jedno stříbrné pánské trekové kolo v hodnotě cca 300 a jedno nové černé horské kolo v hodnotě cca 550 .
8. Dne 25. 7. 2013 kolem 6.50 hod. se vydal na pozemek rodiny S. v G., H. Zde vypáčil spodní dvířka na zadní straně garáže a vydal se do garáže, kde připravil 3 drahá jízdní kola k odvozu tak, že je sundal z držáků a opřel o zárubně garáže. Na kryt motoru osobního vozidla, které se v garáži nacházelo, položil roztříděné nalezené klíče, a když svědkyně S. vkročila do garáže zaslechla jej na podlaze. Protože přišla svědkyně S., vydal se na útěk, přičemž si s sebou vzal tyto předměty z garáže: 1 motocyklistickou deštivzdornou kombinézu, 1 černé motocyklistické kalhoty se světlým nápisem na koleně a s ozdobnými švy, 1 draka na RC dálkové ovládání, 3 motocyklistické brýle, dětské motocyklistické kalhoty, 1 tašku na helmu, 1 lahev džusu, 2 kapesní nože a jednu stříbrnou cyklistickou lampu s klipem, celkem předměty v hodnotě 550 . Kapesní nůž s nastavitelnými čepelemi v délce 8,5 resp. 7 cm našel v garáži, kromě toho měl při sobě od počátku trestného činu kuchyňský nůž s délkou čepele 10 cm. Při činu měl u sebe 0,05 g směsi amfetaminu. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně majetku. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. ledna 2016

JUDr. Karel Hasch
předseda senátu