11 Tcu 130/2011
Datum rozhodnutí: 18.01.2012
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 130/2011-9

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 18. ledna 2012 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky Š. E. , rozsudkem Obvodního soudu Budyšín, Spolková republika Německo, ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 40 Ds 250 Js 5980/08, který nabyl právní moci dne 29. 7. 2010, a to pro trestný čin krádeže podle §§ 242, 243 odst. 1 bod 1, 3, 21 odst. 2 a 58 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a čtyř měsíců, a to při zahrnutí souhrnného trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců uložené mu rozsudkem Obvodního soudu Pirna, Spolková republika Německo, ze dne 8. 7. 2009, sp. zn. 22 Ls 147 Js 35821/07 Erm., ve kterém byly zahrnuty peněžité tresty uloženého mu trestními příkazy Obvodního soudu Budyšín, Spolková republika Německo, ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 40 Cs 250 Js 4224/07, ze dne 13. 7. 2007, sp. zn. 40 Cs 250 Js 5747/07, a ze dne 13. 8. 2007, sp. zn. 40 Cs 150 Js 4945/07.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Budyšín ze dne 21. 7. 2010 byl Š. E. uznán vinným trestným činem krádeže v šesti případech podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a čtyř měsíců, a to při zahrnutí souhrnného trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců uloženého mu rozsudkem Obvodního soudu Pirna ze dne 8. 7. 2009, sp. zn. 22 Ls 147 Js 35821/07 Erm., ve kterém byly zahrnuty peněžité tresty uložené mu trestními příkazy Obvodního soudu Budyšín ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 40 Cs 250 Js 4224/07, ze dne 13. 7. 2007, sp. zn. 40 Cs 250 Js 5747/07, a ze dne 13. 8. 2007, sp. zn. 40 Cs 150 Js 4945/07.

Trestné činnosti, pro kterou byl Š. E. odsouzen rozsudkem Obvodního soudu Budyšín ze dne 21. 7. 2010, se dopustil podle zjištění jmenovaného soudu tím, že: 1. Vnikl v neznámou dobu mezi 27. 2. 2007, 18.45 hod. a 28. 2. 2007, 8.45 hod. do stáčecí stanice tekutého plynu v Z. S. S. tak, že vypáčil ocelové dveře do prodejní místnosti a z interiéru odcizil zboží, jako nože, sladkosti, láhvové pivo, zapalovače, kosmetiku, cigarety, lihoviny a baterie v hodnotě cca 60,00 a drobné peníze v hodnotě cca 20,00 . Poškozené Ch. P. vznikla věcná škoda poškozením dveří ve výši cca 350,00 .
2. Dne 6. 3. 2007 kolem 6.30 hod. vnikl do prostor firmy B. H. L. , na adrese A. B. v 02689 S. S. T. doposud neznámým způsobem a odcizil odtud hotovost ve výši 148,50 , dvě ruční úhlové brusky, jednu oscilační brusku, svářečskou masku, posuvné měřítko, svářečku, tři klíče s ráčnou, dvě ruční vrtačky, třináctidílnou sadu plochých klíčů, prodlužovačku, velké digitální hodiny, kapesní lampu, troje dveře, USB-flash disk a kompletní sadu klíčů pro všechny kancelářské místnosti a jiné dílenské prostory v celkové hodnotě 5.200,00 .
3. V neznámou dobu mezi 8. 3. 2007, 20.00 hod. a 9. 3. 2007, 5.45 hod. se vloupal do prostor denních jeslí Z. na adrese W. S. tak, že rozbil jedno pravé okno ze čtyř v suterénu a vstoupil do budovy. Zde odcizil trezor, kancelářskou kazetu, DVD-přehrávač a kameru v celkové hodnotě cca 1.000,00 . Obci S. vznikla na základě poškozeného okna věcná škoda ve výši cca 1000,00 .
4. V neznámou dobu mezi 3. 4. 2007, 23.00 hod. a 4. 4. 2007, 6.05 hod. vnikl do prostor denních jeslí na adrese C. Z. S. B. tak, že vyklápěcím sklepním oknem vlezl do místností. Zde prohledal pokoje a připravil si různé elektronické přístroje v přízemí k pozdějšímu odvezení a odcizil různé potraviny, jako salám, jablka a čokoládu, jakož i paměťovou kartu do digitálního fotoaparátu a brašnu na videokameru v celkové hodnotě cca 75,00 . Městské správě B. tím vznikla škoda ve jmenované výši.
5. V neznámou dobu mezi 25. 2. 2007, 14.00 hod. a 27. 2. 2007, 8.00 hod. vnikl s jinak stíhaným A. M. do prostor stanice lyžařského vleku S. S. S. W. tak, že polenem rozbil okenní tabuli na štítové straně stanice a vstoupil do prostor stanice. Zde zkonzumoval různá jídla a nápoje a odcizil stereo zařízení s CD-přehrávačem a kazetovým přehrávačem v hodnotě 150,00 , 250 karet na vlek v hodnotě 625,00 a hotovost ve výši cca 85,00 a tyto si ponechal pro sebe.
6. V neznámou dobu mezi 9. 3. 2007, 19.30 hod. a 12. 3. 2007, 5.45 hod. vnikl s jinak stíhaným A. M. do prostor denních jeslí F. N. vypáčením zadních dveří a odcizil zde ráčnu s adaptérem a ořechovou skříňku v hodnotě cca 90,00 , závitořez, vrták do železa, nabíječku s akumulátorem, 5 kusů másla, 3 balení plátkového sýra, 3 balení taveného sýra, 1 balení mléka Milasan, 4 balení kávy, 1 basu minerální vody, 5 balení sušenek, 1 digitální kameru v hodnotě 140,00 a videokameru v hodnotě 560,00 .
Trestné činnosti, pro kterou byl Š. E. odsouzen rozsudkem Obvodního soudu Pirna ze dne 8. 7. 2009, se podle zjištění jmenovaného soudu dopustil tím, že:
1. Dne 24. 2. 2007 dopravil spolu s jinak stíhaným A. M. osobním vozem Fiat Croma české registrační značky JNH 77-34 čtyři vietnamské státní příslušníky, kteří neměli pro vcestování a pobyt na spolkovém území potřebné povolení, z T. /Česká republika na německo-českou hranici k hraničníku 14/1 v oblasti W. u S. , aby je dále dopravil přes zelenou hranici na spolkové území a dále dovezl do B. Jinak stíhaný M. se pokusil odstranit dřevěnou zátarasu nacházející se v místě přejezdu tak, že ji pomocí předmětu podobného sekyře rozbil. Ještě předtím, než odsouzený čtyři vietnamské státní příslušníky mohl dopravit na spolkové území, byl českými pohraničníky zatčen. Za čin mu byla slíbena odměna v doposud neznámé výši.
2. V blíže již neurčitelné době před 11. 3. 2007 se rozhodl spolu s jinak stíhaným A. M. vcestovat na spolkové území, aby spáchali krádeže vloupáním, přičemž měli v úmyslu zde odcizené předměty se ziskem prodat na českém státním území. Při realizaci tohoto plánu činu došlo k následně vylíčeným jednáním, které odsouzený spáchal v dělbě práce s jinak stíhaným M. a) V jíž blíže nezjistitelné době mezi 11. 3. 2007, 20.00 hod. a 12. 3. 2007, 4.30 hod. rozbili na zadní straně komerční budovy v ulici D. B. T. S. , N. okno a vnikli tímto způsobem do budovy. Následně prohledali kanceláře, přičemž vykopli uzavřené přístupové dveře do jednotlivých kancelářských prostor, resp. vypáčili dveře, čímž je poškodili. Odcizili následující předměty: i) z kancelářských prostor firmy M. P. Z. G. klíč od auta Opel Agila, registrační značky PIF-C 281, klíč od auta Renault Kangoo, registrační značky PIR-AD 500,
ii) z kancelářských prostor Uwe Rentsche laptop v hodnotě 1.183,00 , laptop v neznámé hodnotě, rok výroby 2004, přičemž se na obou laptopech nacházel počítačový program v hodnotě cca 10.000,00 , USB-flash disk za 85,00 , USB-flash disk za 60,00 , tiskárnu v hodnotě 279,00 ,
iii) z kancelářských prostor OAI GmbH klíč od vozidla Nissan Almera, registrační značky PIR-DN 763, klíč k vozidlu Multicar, registrační značky PIR-TK 38, tašku na důležité podklady k vozidlu registrační značky PIR-DN 552, tašku na důležité podklady k vozidlu VW Caddy registrační značky PIR-DT 491 a klíčky od tohoto vozu,
iv) z kancelářských prostor J. K. notebook HP s taškou a příslušenstvím v hodnotě cca 1.500,00 , notebook Amilo D a příslušenství v hodnotě 1.350,00 , notebook Amilo a příslušenství v hodnotě cca 899,00 , notebook Asus a příslušenství v hodnotě cca 1.138,00 , dva USB-flash disky GB v ceně 75,00 , dvě balení DVD-RS za 8,00 , tři balení DC-RS za 7,50 , 1.350,00 v hotovosti, jakož i různé podklady.
Když budovu opustili, odcizili pomocí klíče ukradeného v kancelářských prostorách OAI GmbH osobní vůz Nissan Almera, registrační značky PIR-DN 763 v hodnotě 2.800,00 a dopravili ho v oblasti turistického přechodu Steinigtwolmsdorf přes zelenou hranici na české státní území. Vniknutím do budovy a jednotlivých kancelářských prostor vznikla škoda ve výši 1.678,59 .
b) V blíže již nezjistitelné době mezi 11. 3. 2007, 10.45 hod. a 12. 3. 2007, 6.20 hod. vypáčili okno na zadní straně dětských denních jeslí S. , M. , N. /S. , P. , a vnikli do budovy. Následně prohledali místnosti, zda v nich není něco ukradeníhodného, přičemž vypáčili přístupové dveře. Přitom odcizili dvě digitální kamery v hodnotě vždy 99,00 a hotovost ve výši 4,00 . Tím vznikla škoda v neznámé výši.
c) V již blíže nezjistitelné době mezi 10. 3. 2007, 18.00 hod. a 12. 3. 2007, 9.30 hod vypáčil odsouzený zadní dveře na terasu ke kuželníkové dráze M. N. S. , P. Následně prohledal budovu, přičemž vykopl další dvoje dveře a tím poškodil dveřní křídla. Přitom odcizil kasičku na hotovost s cca 2,00 a pár cvičební obuvi značky Adidas v hodnotě 100,00 . Na dveřích vznikla věcná škoda ve výši asi 800,00 .
d) V blíže již nezjistitelné době mezi 11.3. 2007, 12.30 hod. a 12. 3. 2007, 2.20 hod. vypáčili okno do kanceláře firmy A. S. L. G. , D. S. , D. D. , D. , a vnikli do budovy. Následně se pokusili otevřít trezor nacházející se v kanceláři. To se jim však nepodařilo. Protože nenašli žádné ukradení hodné předměty a trezor nemohli otevřít, opustili budovu, aniž by něco odcizili. Na okně vznikla věcná škoda v neznámé výši. Trestné činnosti, pro kterou byl Š. E. odsouzen trestním příkazem Obvodního soudu Budyšín ze dne 28. 6. 2007, se podle zjištění jmenovaného soudu dopustil tím, že dne 27. března 2007 mezi 21.00 hod. a 22.00 hod. vnikl s jinak stíhaným M. D. do několika zahradních altánů ve S. , zahrádkářská kolonie S. , aby zde odcizili nějaké hodnotné věci, a to

1. Ze zahrádky Dr. Z. karetní hru. Dveře do bungalovu byly vypáčeny, přičemž zavírání bylo rozbito. Majitel odhaduje věcnou škodu na 250,00 .
2. Ze zahrady Dr. D. minimálně osm mincí v nominální hodnotě 1 , mince v nominální hodnotě 50-centů a mléčné bonbony. Přitom rozbili okenní tabuli a vnikli otvorem dovnitř. Tím byly poškozeny rolety. Majitel odhaduje věcnou škodu na cca 150,00 .
3. V zahradách svědků R. a W. vnikli dovnitř, aniž by něco odcizili a způsobili věcnou škodu.
4. U zahrady svědka F. jste rozbili okno bungalovu, aby se jím dostali dovnitř. Majitel odhaduje věcnou škodu na 60,00 .
5. U zahrady svědky O. byly vniknutím poškozeny dveře. Majitel odhaduje věcnou škodu na 50,00 . Trestné činnosti, pro kterou byl Š. E. odsouzen trestním příkazem Obvodního soudu Budyšín ze dne 13. 7. 2007, se podle zjištění jmenovaného soudu dopustil tím, že Dne 26. března 2007 mezi hraničními body 1/16 a 1/18 v oblasti S. rozbil s jinak stíhaným M. D. dřevěnou hraniční bariéru tak, že pomocí železa na vytahování hřebíků rozebrali přibité dřevěné trámy, čímž byly tyto zčásti zničeny.

Trestné činnosti, pro kterou byl Š. E. odsouzen trestním příkazem Obvodního soudu Budyšín ze dne 13. 8. 2007, se podle zjištění jmenovaného soudu dopustil tím, že:

1. Dne 28. 3. 2007 kolem 19.20 hod. jel osobním vozem značky Mitsubishi, české registrační značky 1L3 1004 u ústí P. v R. S. S. nad S. P. , ačkoliv neměl potřebné řidičské oprávnění.
2. Dne 28. 3. 2007 kolem 20.35 hod. jel osobním vozem značky Mitsubishi, české registrační značky 1L3 1004 u ústí P. v R. S. S. nad S. P. , ačkoliv neměl potřebné řidičské oprávnění. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 13. 7. 2011, pod sp. zn. 1113/2010 MOT T/12, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený Š. E. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemskými soudy, přičemž se odsouzení týkají skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (pokud jde o odsouzení rozsudkem Obvodního soudu Budyšín, jedná se o trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku; pokud jde o odsouzení rozsudkem Obvodního soudu Pirna, jedná se rovněž o trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku a pokus trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 tr. zákoníku; pokud jde o odsouzení trestním příkazem Obvodního soudu Budyšín ze dne 28. 6. 2007, jedná se o trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku, částečně ve stádiu pokusu, a trestný čin poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku, pokud jde o odsouzení trestním příkazem Obvodního soudu Budyšín ze dne 13. 7. 2007, jedná se o trestný čin poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o odsouzení trestním příkazem Obvodního soudu Budyšín ze dne 13. 8. 2007, není z popisu skutkových okolností zřejmé, zda se jedná podle české právní úpravy o trestný čin. Význam tohoto odsouzení je však malý vzhledem k poměru zde uloženého peněžitého trestu k celkovému souhrnnému trestu uloženému odsouzenému rozsudkem Obvodního soudu Budyšín ze dne 21. 7. 2010 a vzhledem k povaze dalších skutků, kterými byl odsouzený shledán vinným citovanými rozsudky a trestními příkazy. Případné zamítnutí zápisu tohoto odsouzení do evidence Rejstříku trestů by proto nemohlo mít za následek částečné snížení zapisovaného souhrnného trestu.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil jednak úmyslné trestné činnosti směřující proti cizímu majetku a proti zájmu státu na kontrole osob, které překračují jeho státní hranici. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména páchal trestnou činnost opakovaně, s dalšími spolupachateli), že již lze jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona.

Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. ledna 2012
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch