11 Tcu 129/2012
Datum rozhodnutí: 09.01.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 129/2012-10
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. ledna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů , a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanů České republiky R. Š. , a E. R. , Slovenská republika, rozsudkem Zemského soudu Bamberg, Spolková republika Německo, ze dne 1. 12. 2010, sp. zn. 2 KLs 110 Js 2659/10, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Bamberg ze dne 1. 12. 2010 byli R. Š. a E. R. uznáni vinnými trestnými činy krádeže, částečně ve stadiu pokusu, a počítačového podvodu a byli odsouzeni: R. Š. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let a deseti měsíců a E. R. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a šesti měsíců.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzení dopustili podle zjištění Zemského soudu Bamberg tím, že vícekrát společně přicestovali z České republiky krátkodobě do Německa, resp. se zde zastavili v noci na 26. 2. 2010 na zpáteční cestě ze Švýcarska, aby zde vždy společně spáchali krádeže vloupáním do osobních vozidel a z nich odcizili nalezenou hotovost a předměty, pokud byly pro obžalované cenné. Jako dopravní prostředek používali vždy osobní vůz Škoda Oktavia, české registrační značky, který měla na leasing životní partnerka odsouzeného Š. a který odsouzený Š. k tomu účelu poskytl a řídil. Přitom byli doprovázeni tehdejší životní partnerkou odsouzeného R. M. H. jako spolujezdkyní. Odsouzený Š. obdržel dle dohody za jízdu minimálně 2.000,- Kč (což odpovídá 80,- ), z čehož polovina byla odměna za náklady jízdy a další polovina byl zisk. Odsouzený R. obdržel minimálně třetinu hodnoty lupu.
I. Činy dne 19. 2. 2010
1. Odsouzení v již blíže nezjistitelnou dobu mezi 0.30 hod. a 5.21 hod. rozbili postranní okno u dveří spolujezdce u osobního vozidla VW, zaparkovaného a řádně uzamčeného před domem v S. , B. /S. a odcizili z uzamčené přihrádky na rukavice peněženku a náprsní tašku s doklady s 8,- v hotovosti, 2 EC-kartami do spořitelny, kreditní kartou Master Card Gold a několika osobními doklady. Škoda způsobená krádeží činí minimálně 50,- , škoda, kterou musí nést sám poškozený, protože není pojištěn, činí asi 180,- . Pouze bankovní karty - po následně nedovoleném výběru vylíčeném pod bodem 2 - mohl poškozený později opět získat, když je na jiném místě odsouzený zahodil a náhodně byly nalezeny.
2. Pomocí EC-karty D. P. , získané tímto způsobem, vybral odsouzený R. v doprovodu své životní partnerky H. u spořitelny Rosenberger Strasse 32, 92237 Sulzbach-Rosenberg v době od 5.21 hod. do 5.29 hod. částku 300,00 tím, že nedovoleně zadal PIN poškozeného nalezený při krádeži. Odsouzený R. oba k bankomatu dovezl osobním vozem, aby výběr umožnil. II. Činy v noci z 25. 2. na 26. 2. 2010 v B. a Z. / U.
1. Odsouzení v již blíže nezjistitelnou dobu mezi 22.30 hod. a 0.00 hod. rozbili okno u dveří spolujezdce u osobního vozidla Audi A4, B. S. , které bylo zaparkované a řádně uzamčené před domem v G. , B. , a odcizili z kabelky poškozené 120,00 v hotovosti, osobní průkaz a EC-kartu. Škoda způsobená odcizením činí cca 200,- , věcná škoda cca 300,- .
2. Odsouzení rozbili v již blíže nezjistitelnou dobu mezi 20.00 hod. a 7.00 hod. trojúhelníkové okénko zadních levých dveří osobního vozidla Opel Vectra, firmy M. B. , které bylo zaparkované před domem S. , Z. /U. a řádně uzamčené, a odcizili z něj tašku na laptop s laptopem značky Lenovo, fotoaparát Kodak a USB Web & Walk M. H. v hodnotě cca 600,00 . Věcná škoda činí cca 300,00 .
3. Odsouzení rozbili v již blíže nezjistitelné době mezi 18.00 hod. a 7.00 hod. u osobního vozidla VW Polo, R. H. , které bylo zaparkováno a řádně uzamčeno před domem v A. , Z. /U. , postranní okno vzadu vpravo, poté, co se předtím marně pokusili otevřít zámek u dveří spolujezdce, a prohledali osobní vůz z hlediska cenností, avšak marně. Věcná škoda činí cca 900,00 .
4. Odsouzení otevřeli v již blíže nezjistitelné době mezi 21.15 hod. a 11.35 hod. ne bezpečně uzamčený osobní vůz Nissan Almera, novinářky B. R. , zaparkovaný před domem v R. , Z. / U. , manipulací se zámkem na dveřích spolujezdce a odcizili tři zrcadlové fotoaparáty, jmenovitě jeden fotoaparát Canon a dva fotoaparáty Nikon, jakož i kabelku v celkové hodnotě minimálně 750,- . Věcná škoda nevznikla.
5. Odsouzení vypáčili v již blíže nezjistitelné době mezi 21.00 hod. a 5.39 hod. zámek u dveří řidiče u řádně uzamčeného osobního vozidla I. B. , zaparkovaný před domem v Z. S. , S. / W. , a odcizili peněženku s cca 1.000,00 v hotovosti, 4 EC-karty, jakož i osobní doklady I. B. v hodnotě cca 1.290,00 . Věcná škoda na vypáčených dveřích u řidiče, která z důvodů nedostatečného pojistného krytí dosud ještě nebyla plně odstraněna, činí cca 1.800,00 . Poškozená mohla získat zpět pouze později náhodně ve S. nalezený řidičský průkaz a osobní doklady.
6. Na takto odcizenou kartu Poštovní banky majitelky I. B. , která si tajné číslo v opačném pořadí číslic poznamenala na kartu, vyzvedl odsouzený R. neoprávněně v 5.39 hod. u bankomatu spořitelny v B. ve W. S. S. , S. , z konta I. B. 200,00 tak, že neoprávněně zadal PIN poškozené nalezený při krádeži. Toto učinil s vědomím a souhlasem odsouzeného Š. , který ho za tím účelem k bankomatu dovezl. III. Činy v noci ze 3. 3. na 4. 3. 2010 v 96110 S.
1. Odsouzení rozbili v noci na 4. 3. 2010 před 2.40 hod. okno u dveří řidiče osobního vozidla Audi A4, zaparkovaného a řádně zamčeného před domem v O. , majitele L. D. a odcizili tímto způsobem peněženku s EC kartou, AOK-kartou, FCN-členským průkazem, osobními doklady a jinými dokumenty D. L. Škoda způsobená odcizením činí cca 50,00 , věcná škoda činí cca 200,00 .
2. Odsouzení rozbili v již blíže nezjistitelné době mezi 1.15 hod. do 3.30 hod. postranní okno VW autobusu, zaparkovaného a řádně uzamčeného před domem O. , K. M. a odcizili tímto způsobem z vozidla navigační přístroj značky Garmin, typ 660 FM, laptop a příslušenství k počítači. Škoda způsobená odcizením činí cca 900,00 , přičemž poškozený dostal zpět příslušenství k počítači a navigační přístroj v hodnotě 450,00 , které byly odsouzenými na útěku odhozeny, laptop v hodnotě 450,00 naproti tomu již zpět nedostal. Věcná škoda vzniklá vloupáním činí cca 800,00 , která byla převzata pojišťovnou poškozeného.
3. Odsouzení rozbili v již blíže nezjistitelné době mezi 23.00 hod. a 3.30 hod. zadní levé okno osobního vozidla VW Golf, J. H. , které bylo řádně uzamčené zaparkované na parkovišti nemovitosti O. , a prohledali osobní vůz v touze najít hodnotné předměty k ukradení, zbytečně. Věcná škoda, která tím vznikla a kterou musela nést sama poškozená, činila 425,00 .
4. Odsouzení rozbili v již blíže nezjistitelné době mezi 21.00 hod. a 3.30 hod. zadní postranní okno osobního vozidla Daimler Benz A170, M. Z. , které bylo řádně uzamčené zaparkované před domem A. Odcizili z něj mobilní telefon Nokia a kadeřnickou tašku s potřebami v celkové hodnotě 150,00 . Věcná škoda činí asi 350,00 , kterou musela nést sama poškozená. Pouze mobilní telefon, zajištěný ještě v noci, kdy byl čin spáchán, v osobním voze obžalovaného Š. , mohl být poškozené vrácen zpět.
5. Odsouzení rozbili v již blíže nezjistitelné době mezi 18.00 hod. a 3.30 hod. okno na straně spolujezdce u osobního vozidla Toyota Prius, Autosalonu Baum, které bylo řádně zamčené zaparkované před nemovitostí A. K. , a odcizili z něj pánskou tašku s osobními doklady H. F. Škoda vzniklá odcizením činí minimálně 50,00 , věcná škoda minimálně 200,00 .
6. Odsouzení otevřeli v již blíže nezjistitelné době mezi 18.00 hod. a 3.30 hod. manipulací se zámkem dveří u řidiče u osobního vozidla Nissan Micra, S. S. , které bylo řádně uzamčené zaparkované před nemovitostí S. Ve vozidle nenašli žádné věci hodné ukradení. Věcná škoda na vypáčeném zámku u dveří činí 80,00 .
7. Odsouzení otevřeli v již blíže nezjistitelné době mezi 18.00 hod. a 3.30 hod. vylomením zámku u dveří řidiče osobní vozidlo Audi A4 A. Z. , které bylo řádně zamčené a zaparkované před nemovitostí A. a prohledali ho z hlediska cenných předmětů hodných ukradení, takové však nenašli. Věcná škoda činí 200,00 .
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.
Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzení R. Š. a E. R. jsou občany České republiky, kteří byli odsouzeni soudem jiného členského státu Evropské unie , přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestné činy krádeže podle § 205 tr. zákoníku, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.
V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzení se dopustili úmyslné trestné činnosti směřující zejména proti zájmu společností na ochraně vlastnického práva. Jednali přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustili trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byly jim uloženy citelné tresty odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2013
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch