11 Tcu 114/2010
Datum rozhodnutí: 16.12.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 114/2010-29

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky projednal dne 16. 12. 2010 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaných C. Ş. a Ch. A. přes území České republiky ze Slovinska do Rumunské republiky a podle § 422 odst. 1 tr. řádu rozhodl t a k t o :

I. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného C. Ş. územím České republiky ze Slovinska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 1 (jednoho) roku a 6 (šesti) měsíců, uložených na základě rozsudku Okresního soudu v Zărneşti č. 136 ze dne 6. 9. 2010, který se stal pravomocným dne 24. 9. 2010.

II. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného Ch. A. územím České republiky ze Slovinska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let, uložených na základě rozsudku Okresního soudu v Medgidia, sp. zn. 6117/256/2009, ze dne 13. 10. 2010, který se stal pravomocným dne 29. 10. 2010.

III. Po dobu průvozu budou obě předávané osoby drženy v e v a z b ě.


O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo žádostí z 13. 12. 2010, pod sp. zn. 120008/2010/CN na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. 6. 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu rumunských občanů C. Ş. a Ch. A. územím České republiky. Průvoz, který je plánovaný na 22. 12. 2010, se uskuteční v rámci předání jmenovaných osob ze Slovinska do Rumunska s mezipřistáním v Praze.

K žádosti o průvoz odsouzeného C.-Ş. předložila rumunská strana kopii Evropského zatýkacího rozkazu, vydaného Okresním soudem v Zărneşti dne 10. 11. 2010 k výkonu trestu č. 160/2010 ze dne 27.9.2010, vydaného Okresním soudem v Zărneşti. Z tohoto rozhodnutí plyne, že jmenovaný byl odsouzen pro spáchání trestných činů vloupání a krádeže, a to podle čl. 208 odst. 1, čl. 209 odst. 1 písm. a), g) a i) rumunského trestního zákona. Jmenovaný se těchto trestných činů dopustil tak, že dne 23. 12. 2009 kolem 0:15 hod. se spolu s H. A. V. vloupali do obchodu společnosti S.C.Cori Cris Commimpex S.R.L. a odcizili 140 RON, a dále jídlo, sladkosti, kávu, cigarety a alkoholické nápoje. U toho byli přistiženi policejní hlídkou. Ačkoliv byli upozorněni, H. A. V. hodil po policistech několik skleněných lahví alkoholu a pet lahví, přičemž jednoho z nich zranil; jakož i po policejním voze. H. A.i V. se přitom podařilo z místa činu uniknout i s ukradenými penězi.

K žádosti o průvoz odsouzeného Ch. A. rumunská strana předložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu č. 17 vydaného Okresním soudem v Medgidia dne 15. 11. 2010, ve věci sp. zn. 6117/256/2009. Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že jmenovaný byl odsouzen pro spáchání trestného činu loupeže podle čl. 211 odst. 1 písm. b), c), a čl. 211 odst. 2 písm. a) rumunského trestního zákona. Jmenovaný se tohoto trestného činu dopustil dne 31. 7. 2009, když kolem 0:30 hod. společně H. V. R. na ul. D. v městě M., okresu C. přepadl V. R. z města M. a vzal mu dva mobilní telefony a částku ve výši 300 RON.

Na základě předložené žádosti a předložených evropských zatýkacích rozkazů Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou u výše jmenovaných osob splněny, a proto průvoz obou předávaných osob povolil.

Po dobu průvozu budou obě předávané osoby drženy ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2010


JUDr. Stanislav Rizman předseda senátu