11 Tcu 112/2012
Datum rozhodnutí: 19.07.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 112/2012-21

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 19. července 2012 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaného C. C. D., občana Rumunské republiky, přes území České republiky ze Švédského království do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 4 (čtyř) let a 6 (šest) měsíců, v souladu s ust. § 422 odst. 1 tr. řádu a rozhodl takto:


I. Povoluje se průvoz předávaného C. C. D. přes území České republiky, ze Švédského království do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 4 (čtyř) let a 6 (šest) měsíců, který mu byl uložen odsuzujícím rozsudkem č. 85 ze dne 2. 7. 2012 vydaného Okresním soudem v Sinaia ve věci sp. zn. 2581/310/2011.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě .
O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunské republiky požádalo Nejvyšší soud ČR dopisem ze dne 18. 7. 2012, č. j. 69667/SM/2012 (v souladu s čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy) o povolení průvozu rumunského státního občana přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného ze Švédského království do Rumunska s mezipřistáním v Praze dne 26. 7. 2012.

Rumunská strana doložila svou žádost kopií Evropského zatýkacího rozkazu č. 1 ze dne 2. 7. 2012, vydaného soudem v Sinaia, na základě odsuzujícího rozsudku č. 85 ze dne 18. 5. 2012, který vydal Okresní soud v Sinaia ve věci sp. zn. 2581/310/2011, a který nabyl účinnosti dne 12. 6. 2012. Z něho vyplývá, že jmenovaný byl odsouzen za spáchání trestného činu krádeže (za přitěžujících okolností) podle čl. 208 a 203 odst. 1, písm. a), e), f), g), společně s čl. 37 písm. a) rumunského trestního zákona, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) let a 6 (šest) měsíců.

Trestného činu krádeže se předávaný dopustil tím, že v noci z 5. na 6. listopadu 2011 v rychlíku odcizil tři dámské kabelky ze spacího kupé, obsahující mj. peníze a doklady. Dvě zavazadla následně předal na ukrytí spoluobviněnému T. D. G. , a po pokusu několika pasažérů o jeho zastavení, za pomoci spoluobviněného T. D. G. a S. R. G. , použitím fyzického násilí otevřel dveře a vyskočil z jedoucího vlaku.

Na základě předložené žádosti rumunské strany i kopie doloženého Evropského zatýkacího rozkazu č. 1 ze dne 2. 7. 2012, vydaného soudem v Sinaia, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu, předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. července 2012


Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman