11 Tcu 112/2011
Datum rozhodnutí: 18.05.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 112/2011-20

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 18. 5. 2011 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaného G. S. M. , přes území České republiky ze Švédského království do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 5 (pěti) let, v souladu s ust. § 422 odst. 1 tr. řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikované pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :


I. P o v o l u j e s e průvoz předávaného G. S. M., přes území České republiky ze Švédského království do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 5 (pěti) let, uloženého mu na základě odsuzujících rozhodnutí č. 1310 ze dne 23. 6. 2004 Okresního soudu v Aradu (District Court Arad) a č. 429 ze dne 6. 10. 2004 Krajského soudu v Aradu (County Court Arad) a rozhodnutím č. 1094R ze dne 18. 11. 2004 Krajského soudu v Temešváru (Appeal Court Timişoara).

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena v e v a z b ě .

O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dopisem ze dne 16. 5. 2011, pod sp. zn. 16101/2011/16.5.2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu rumunského státního občana G. S. M., přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného ze Švédského království do Rumunska s mezipřistáním v Praze dne 20. 5. 2011, za účelem výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání 5 let.

Rumunská strana svou žádost doložila kopií Evropského zatýkacího rozkazu č. 1641/2004 spojeného s č. 2960/2005 ze dne 16. 8. 2010 vydaného Okresním soudem v Aradu, Rumunsko, který byl vydán na základě rozhodnutí č. 1687/2004 ze dne 25. 11. 2004 týmž soudem. Z něho vyplývá, že jmenovaný byl odsouzen za spáchání trestného činu podvodu jako spolupachatel podle čl. 26 ve spojení s čl. 215 odst. 1, 3 rumunského trestního zákona.

Tohoto trestného činu se předávaný jako spolupachatel dopustil tím, že spolu se dvěma dalšími osobami podvedli poškozeného tím, že předstírali, že mu výměnou za částku ve výši 7.000 EUR pomohou přepravit jeho auto do místa jeho trvalého bydliště, ale na tomto místě však s vozidlem i příslušným finančním obnosem ujeli.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu č. 1641/2004 spojeného s č. 2960/2005 ze dne 16. 8. 2010 vydaného Okresním soudem v Aradu, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu, předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. května 2011


Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman