11 Tcu 11/2009
Datum rozhodnutí: 12.03.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 11/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu G. E., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 12. března 2009, podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby G. E., územím České republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř let, který mu byl uložen rozsudkem Soudu prvního stupně v Onesti, Rumunsko, ze dne 27. června 2007, sp. zn. 589, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu v Bacau, Rumunsko, ze dne 17. ledna 2008, sp. zn. 25/2008.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska dne 9. března 2009 pod č. j. 46678/2008 požádalo na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunského státního občana G. E. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Švédského království do Rumunska k výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku (leteckou cestou s mezipřistáním v P. dne 13. března 2009), a to trestu odnětí svobody v trvání čtyř let, který mu byl uložen rozsudkem Soudu prvního stupně v Onesti, Rumunsko, ze dne 27. června 2007, sp. zn. 589, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu v Bacau, Rumunsko, ze dne 17. ledna 2008, sp. zn. 25/2008, a to pro trestný čin krádeže podle článku 37 písm. a), článku 208, článku 209 odst. 1 písm. g) a i) trestního zákona Rumunska.

Uvedené trestné činnosti se měl odsouzený dopustit v podstatě tím, že:

- v noci z 9. na 10. prosince 2006, v O., R., vnikl do prodejny S., a to tak, že odstranil mříže a zámek na zadním okně obchodu, a následně zde odcizil finanční hotovost ve výši 1.200 lei, deset cenných titulů každý v hodnotě 7,41 lei, mobilní telefon značky Sagem, alkoholické a nealkoholické nápoje, kávu, cigarety a potraviny v hodnotě 11.862,84 lei,

- v noci z 15. na 16. prosince 2006, v O., R., vnikl do směnárny S., a to tak, že vytlačil vstupní dveře, a následně zde odcizil finanční hotovost ve výši 2.837 EUR, 8.709 USD a 29.743,12 lei.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků, uloženého předávanému za trestný čin krádeže, ze Švédského království do Rumunska. Odsouzený není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu odsouzeného územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík