11 Tcu 104/2013
Datum rozhodnutí: 09.01.2014
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
11 Tcu 104/2013-9
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 9. ledna 2014 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky R. M. , rozsudkem Zemského soudu Deggendorf, Spolková republika Německo, ze dne 6. 11. 2012, sp. zn. 1 KLs 4 Js 1790/10, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :
Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Deggendorf byl R. M. uznán vinným trestným činem výdělečného podílnictví v rámci organizované skupiny v dvaceti šesti případech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti let.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Deggendorf tím, že jako člen rozsáhlé organizované skupiny specializovaný na manipulaci elektroniky se podílel na nelegálním obchodování s vozidly odcizenými nebo podvodným způsobem získanými v Německu, Rakousku, Švýcarsku, v České republice a dalších evropských zemích, konkrétně šlo o následující případy:
1. Jinak stíhaný D. byl na základě leasingové smlouvy firmy KR Leasing GmbH majitelem vozidla Audi A8, reg. zn. ..., v hodnotě 70.000,00 . 25. 11. 2009 domluvil s barmanem G. v erotickém podniku La Corte se sídlem v R., prodej vozidla bez oficiálních dokumentů za 5.000,- a následně v Německu předstírání krádeže, a tím s podvodným úmyslem vůči pojišťovně VHV Allgemeine Versicherungs AG, 30177 Hannover, uplatňovat nároky na pojistné. D. přenechal G. vozidlo s originálním klíčem. G. předal vozidlo skupině pachatelů. Při provádění prací na vozidle poškodil odsouzený M. v dílně v Č., H., 2. 12. 2009 elektronickou řídící jednotku (imobilizér), kdy byla nutná výměna. M. zorganizoval u Audi servisu - Auto Jarov, s. r. o., se sídlem Praha 3, výměnu systému ovladače řízení v nepojízdném vozidle. Na to použil samostatně odsouzeného I. K., který vystupoval v servisu 3. 12. 2009 jako údajný majitel a zaplatil fakturu ve výši 477,00 v hotovosti. Audi AG byla ochotna zaplatit tento účet. Následně byla změněna VIN pod sedadlem spolujezdce na VIN .... Na předním skle byl přilepen nový štítek s padělanou VIN a typový štítek v prostoru zavazadel. Nálepka pro zákazníka byla též předělána na padělanou VIN. Elektronické identifikační znaky byly též předělány. Kdo tyto práce dělal, není vyjasněno. 7. nebo 8. 12. 2009 zhotovil M. duplikát klíče k imobilizéru, i když si byl vědom toho, že vozidlo pochází z neoprávněných zdrojů, a byl za to odměněn podle jeho ceníku 8.000,- Kč. 8. 12. 2009 převezli M. (není vyloučeno, že jednal v dobré víře) a J., který mohl vycházet z toho, že se jedná o vozidlo z ilegálních pramenů, vozidlo na parkoviště u obchodu Lidl v L. za účelem předání třetí osobě. 16. 12. 2009 podal D. u P. N. S. s předložením originálních klíčů oznámení údajné krádeže a tvrdil nepravdivě, že vozidlo bylo v době od 15. 12. 2009, 14.00 hodin, do 16. 12. 2009, 16.00 hodin, v T., N., odcizeno neznámým pachatelem. D. vypsal 16. 1. 2010 oznámení na vyrovnání škody pojišťovně. 24. 2. 2010 bylo vozidlo přihlášeno jako import z Holandska u městského úřadu v ­H.
2. V době mezi 13. 4. 2010, 20.00 hodin a 14. 4. 2010, 9.15 hodin bylo z pozemku obchodního zastoupení Bayern-Car M&K GmbH , Haunstetter Strasse 66, Königsbrunn, odcizeno neregistrované vozidlo BMW X5, VIN ..., v hodnotě 49.000,- . Vozidlo bylo násilím otevřeno, imobilizér překonán, a převezeno do České republiky, kde bylo na různých místech schováváno. Na zakázku D., od kterého dostal čistopis a lístek s údaji nového vozidla, předělal M. mechanicky VIN na vozidle. Předal J. čistopisy a lístek s povelem, že má dokumenty, jak je zvykem padělat. J. vyrobil k použité VIN francouzský dokument na vozidlo a papíry na import z Francie, na které dal razítka francouzské firmy Alain Ferrus , aby byl dojem, že se jedná o platné dokumenty, vyrobené pověřenou osobou. Nakonec předal J. padělané papíry M., který je předal D. 18. 5. 2010 převezli jinak stíhaní D. a Ch. vozidlo na technickou prohlídku na STK do S. Obviněný B. nechal u STK S. po předložení fiktivní plné moci neexistující osoby vozidlo prohlédnout. U městského úřadu v K. nechal vystavit čistopis na vozidlo a jako import z Francie vozidlo registrovat. 19. 5. 2010 převezl D. vozidlo do dílny M. do Č., H. M. provedl elektronickou změnu identifikačních znaků a zapojil vozidlo na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a opatřil vozidlo 29. 5. 2010 elektronicky nepravou VIN. Podle jeho ceníku dostal 15.000,- Kč.
3. Neznámí pachatelé odcizili mezi středou 10. 12. 2008, 19:00 hodin, a čtvrtkem 11. 12. 2008, 10:30 hodin, v B.-P. B., S. S., na veřejném pozemku odstavené, uzamčené a elektronickým imobilizátorem zabezpečené vozidlo BMW X5, VIN ..., firmy FRG Freiraumgestaltung GmbH, Berlin-Friedrichshain, v hodnotě 45.546,22 . Poškozenému zůstaly originální klíče. Vozidlo bylo převezeno do České republiky. U vozidla byla provedena mechanická změna identifikačních znaků ... Dodatečně byla VIN vyražena na pravé přední konzole pérovací jednotky. Identifikační štítek na pravém B sloupku byl vyměněn. Předělané číslo karoserie ... patří k vozidlu, které bylo vyvezeno do USA/Florida s VIN ... Legalizace vozidla proběhla stejným způsobem za stejných podmínek přes odsouzeného J. M. předal J. lístek s údaji a čistopis francouzských dokumentů. J. vyplnil údaje podle lístku. Na dokumenty dal razítko, které měl za tímto účelem. A tím vznikl dojem, že se jedná o pravé dokumenty. J. zorganizoval 11. 11. 2009 technickou kontrolu u STK a registraci na bílého koně J. R., přes dalšího člena organizace N., který 12. 11. 2009 vystavil české papíry na vozidlo. Tyto předal J. M., který je předal D. M. zasáhl 26. 1. 2010 přes OBD resp. přes přímý kontakt elektroniky do palubní elektroniky a zadal 10. 2. 2010 elektronicky falešnou VIN. Identifikační číslo v palubním počítači ... bylo pomocí softwaru přeměněno. K tomu byly učiněny manipulace u transpondérních a individuálních dat imobilizéru, aby mohl být umožněn provoz s přidělaným klíčem, který není od výrobce. Za tuto práci dostal M. zaplaceno 15.000,- Kč.
4. Mezi 1. 6. 2010, 20.45 hodin, a 2. 6. 2010, 7.15 hodin byla z pozemku firmy BMW Autohaus Miller, Hollfeld, Treppendorfer Str. 2, odcizena dvě nepřihlášená vozidla, jedno z nich BMW 320 D Coupe, VIN ..., hodnota 45.000,00 , a 2 páry registračních značek. K tomu poškodili neznámí pachatelé oplocení, vyzvedli příjezdovou bránu, vloupali se do jiného vozidla pomocí bodnutí do zámku, aby ho mohli odtlačit na stranu. Originální klíče zůstaly ve firmě. Minimálně jmenované BMW 320 D bylo následně převezeno do České republiky. Zde měly být na pokyn D. zabudovány do vozidla jednotlivé díly (převážně elektronika) z havarovaného vozidla, které pochází z Belgie s VIN ... Zakoupení vozidla mělo probíhat přes M. na podnět D., který mu předal peníze. Důležité práce provedl M. a D. Ty probíhaly nejprve v dílně M. v okrese T., Ú., a později v garáži J. Neznámá osoba předělala na relevantních místech odcizeného vozidla mimo jiné na pravém předním nárazníku a na levém B sloupku mechanicky VIN na VIN z havarovaného vozidla. M. dodělal práce na VIN, aby přizpůsobil tvar a barvu originálu. Poté, když zemřel 27. 2. 2011 jinak stíhaný D., rozhodl se M., že si auto nechá. Nakonec předal M. v květnu 2011 vozidlo M., aby provedl elektronickou manipulaci. M. provedl elektronickou manipulaci na odcizeném vozidle a přizpůsobil v palubním počítači zadané identifikační číslo novému číslu. 24. 5. 2011 bylo vozidlo v jeho dílně v Č., H., zajištěno. Zadané identifikační číslo v palubním počítači bylo již pozměněno na číslo ...
5. Neznámí pachatelé odcizili z firemního pozemku BMW Autohaus Pressath GmbH, Pressath, Eschenbacher Str. 1, mezi 30. 3. 2010, 16.00 hodin a 31. 3. 2010, 7.45 hodin, uzamčené, odstavené, ještě nepřihlášené vozidlo BMW X5, VIN ... v hodnotě 65.000,00 . Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde byla předělána mechanicky VIN. Na žádost jinak stíhaného N. provedl M. v jeho dílně v ­Č., H., elektronickou změnu identifikačního čísla. Za tímto účelem vymontoval řídící jednotku, napojil vozidlo 30. 4. 2010 ve 14:45 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal za tuto práci 15.000,- Kč. Následně bylo vozidlo zavedeno do hospodářského koloběhu.
6. Neznámý pachatel odcizil neznámým způsobem mezi 13. 8. 2009 a 17. 8. 2009, 8:30 hodin, ve dvoře firmy Autohaus v Riedlingen, Opelstr. 1, odstavené a řádně uzamčené vozidlo BMW X5 černé, VIN ..., bez registrace v hodnotě 50.000,00 majiteli BMW VINancial Services, München. Originální klíče zůstaly u firmy. Z pozemku byly zároveň odcizeny značky z jiného vozidla. Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde byla předělána mechanicky VIN. Na žádost jinak stíhaného N. převzal M. v jeho dílně v Č., H., elektronickou změnu identifikačního čísla. Za tímto účelem vymontoval řídící jednotku, napojil vozidlo 18. 1. 2010 v 16:29 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal 19. 1. 2010 padělanou VIN ... Podle jeho ceníku dostal za tuto práci 15.000,- Kč. Následně bylo vozidlo zavedeno do hospodářského koloběhu.
7. Doposud neznámý pachatel odcizil neznámým způsobem 19. 2. 2010, mezi 0.00 hodin a 6.00 hodin řádně uzamčené a na soukromém parkovišti domu v R. n. J., D., odstavené vozidlo BMW X5, černé, VIN ..., ..., v hodnotě 73.700,00 majitel BMW AG Mnichov. Následně bylo vozidlo předáno skupině pachatelů. Zde byla na popud jinak stíhaného N. jinak stíhaným Š. v garáži jinak stíhaného R. mechanicky předělána VIN na VIN ... Na žádost N. provedl M. v jeho dílně v ­Č., H., elektronickou změnu identifikačního čísla. Za tímto účelem vymontoval řídící jednotku, napojil vozidlo 12. 3. 2010 v 10:47 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal padělanou VIN ... Podle jeho ceníku dostal za tuto práci 15.000,- Kč. R. prodal vozidlo P. K. u kterého bylo 14. 4. 2011 v ­L. s reg. zn. ... zajištěno.
8. Doposud neznámý pachatel odcizil neznámým způsobem mezi 1. 12. 2009, 16:30 hodin, a 2. 12. 2009, 7:30 hodin, na silnici před domem poškozené B. D. v K. v T., L., řádně uzamčené vozidlo BMW X 5, černé, VIN -..., reg. zn. ..., v hodnotě 55.000,00 , majitel BMW Leasing GmbH. Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde byla předělána mechanicky VIN. M. provedl v jeho dílně v ­Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo 15. 12. 2009 v 11:34 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal zaplaceno 15.000,- Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
9. Doposud neznámý pachatel odcizil neznámým způsobem mezi 12. 1. 2010, 22.00 hodin, a 13. 1. 2010, 5.55 hodin, ve F. a. M., U. d.bB., řádně odstavené leasingovým nájemcem D. řádně uzamčené vozidlo BMW X6, modré, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 60.000,00 , majtel BMW Leasing GmbH. Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde byla předělána mechanicky VIN. M. měl provést v jeho dílně v Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků a k tomu změnit v systému zadaný stav kilometrů, aby byl menší výkon. K tomu účelu vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo 8. 4. 2010 ve 14:56 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky. Nepodařilo se mu změnit identifikační znaky. Provedl jen manipulaci tachometru a dostal zaplaceno. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
10. Doposud neznámý pachatel odcizil neznámým způsobem mezi 16. 2. 2011, 21:00 hodin, a 17. 2. 2011, 8:00 hodin, v K. v T., I. H., leasingové vozidlo BMW X 5, černé, rok výroby 2007, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 40.000,00 majitel BMW Leasing GmbH. Vozidlo bylo odstaveno 16. 2. 2011, kolem 15.30 hodin v řádném uzamčeném stavu na okraji silnice. Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde byla předělána mechanicky VIN. Na pokyn jinak stíhaného N. provedl M. v jeho dílně v ­Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo 4. 3. 2011 ve 14:25 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal zaplaceno 15.000,- Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
11. Doposud neznámý pachatel odcizil mezi 13. 3. 2010, 18.00 hodin, a 14. 3. 2010, 16.30 hodin, z pozemku v L., R., poškozenému obchodníku s vozidly, S. S. k prodeji připravené vozidlo BMW X5, černé, VIN ..., bez registrace, v hodnotě 75.000,00 . Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde byla předělána mechanicky VIN. Na pokyn jinak stíhaného N. provedl M. v jeho dílně v ­Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo 14. 5. 2010 ve 22:28 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal zaplaceno 15.000,- Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
12. Doposud neznámý pachatel odcizil 16. 2. 2010 mezi 0.00 hodin a 7.00 hodin od majitele leasingu M. na příjezdu do garáže před jeho pozemkem v H., D., uzamčené odstavené BMW X5, černé, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 80.000,00 , majitel BMW Leasing GmbH. Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde byla předělána mechanicky VIN. Lokalizace vozidla přes Assist-systém potvrdila 16. 2. 2010, 13.50 hodin místo L. v České republice. Pozdější pokusy o lokalizaci proběhly negativně. Na pokyn jinak stíhaného N. provedl M. v jeho dílně v ­Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo 23. 4. 2010 v 8:45 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal za práci 15.000,- Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
13. Doposud neznámý pachatel odcizil mezi 10. 3 . 2010, 23.30 hodin, a 11. 3 . 2010, 6.00 hodin, v S., M., uživatelem S. uzamčené, vedle garáže jeho pozemku odstavené leasingové vozidlo BMW X5, černé, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 45.000,00 za pomoci neautorizovaného nářadí. Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde byla předělána mechanicky VIN. Na pokyn jinak stíhaného N. provedl M. v jeho dílně v ­Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo 4. 6. 2010 v 9:35 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal za práci 15.000,- Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
14. Doposud neznámý pachatel odcizil mezi 26. 5. 2010, 22:30 hodin a 27. 5. 2010, 6:55 hodin, na místě před domem uživatele pana K. v S. H., I. d. B., uzamčené odstavené firemní vozidlo BMW X 5, stříbrná metalíza, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 50.000 , majitel Adolf WGrth GmbH & Co. KG, 74653 Künzelsau, za použití neautorizovaného nářadí. Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde byla neznámými osobami předělána mechanicky VIN na VIN .... Na základě pokynu jiného člena organizace provedl M. v jeho dílně v ­Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo 1. 7. 2010 v 9:21 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal ve 12.12 hodin padělanou VIN ... Podle jeho ceníku dostal 15.000,- Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
15. Doposud neznámý pachatel odcizil mezi 25. 8. 2009, 19:00 hodin a 26. 8. 2009, 7.00 hodin, na prodejním pozemku v H., I. odstavené, řádně uzamčené ojeté vozidlo BMW X5, šedé, VIN ..., bez registrace v hodnotě 51.930,00 , majitel BMW-obchodník H. A., H. Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde byla neznámými osobami předělána mechanicky VIN. Na pokyn jiných členů organizace provedl M. v jeho dílně v Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo 4. 1. 2010 v 9:36 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal 15.000,- Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
16. Doposud neznámý pachatel odcizil mezi 19. 12. 2009, 16.00 hodin a 26. 12. 2009, 5.30 hodin, ve V., H. M., BMW X5, černé, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 25.000,00 za použití neautorizovaného nářadí. Vozidlo bylo poškozeným A. na parkovišti penziónu, které bylo zabezpečeno závorou, odstaveno. Závora byla vypáčena. Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde byla neznámými osobami předělána mechanicky VIN. Na pokyn jinak stíhaného N. provedl M. v jeho dílně v ­Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo 29. 1. 2010 v 16:27 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal padělanou VIN. Na základě jeho ceníku dostal zaplaceno 15.000,- Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
17. Doposud neznámý pachatel odcizil 12. 11. 2009 mezi 2.30 hodin a 10.00 hodin v M., M.-S.-M.-S. odstavené, uzamčené vozidlo BMW X6, bílé, VIN ..., reg. zn. ..., za použití neautorizovaného nářadí majitelce D. J. Majitelka zakoupila vozidlo 5 týdnů před tím za 66.000,- . Později bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde neznámé osoby předělaly mechanicky VIN na novou VIN ... a deaktivovaly vyhledávací systém. Na pokyn jiného člena organizace provedl M. v jeho dílně v Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo 5. 1. 2010 v 15:09 hodin na počítač, vyčetl originální VIN, zasáhl do palubní elektroniky a zadal 6. 1. 2010 v 9. 22 hodin elektronicky padělanou VIN ... Na základě ceníku dostal zaplaceno 15.000,- Kč. Neznámá osoba organizovala 14. 1. 2010 zavedení vozidla s padělanou VIN do českého hospodářského koloběhu za předložení padělaných dánských dokumentů. Dánská značka ... je skutečně registrována na vozidlo BMW s použitou VIN bylo vyvezeno do Itálie.
18. Doposud neznámý pachatel odcizil mezi 28. 10. 2010, 18:00 hodin a 29. 10. 2010, 9:10 hodin, z pozemku F. T. v F. i. W., D. G.- S.-Str., tři nová připravená vozidla na vývoz na Ukrajinu, majitel je firma BMW AG, München. Mezi nimi bylo vozidlo BMW X5, černé, VIN ..., hodnota 46.248,59 . K tomu se vloupali do dílny, kde vzali z bedny originální klíče nových BMW. Později bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde neznámé osoby předělaly mechanicky VIN na novou VIN ... Tato je vydána vozidlu ve Švýcarsku. Na pokyn jinak stíhaného B. provedl M. v jeho dílně v ­Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo 17. 12. 2010 ve 14:31 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal elektronicky padělanou VIN. Na základě jeho ceníku dostal zaplaceno 15.000,- Kč. Následně bylo vozidlo zavedeno do hospodářského koloběhu.
19. Doposud neznámí pachatelé odcizili neznámým způsobem mezi 3. 7. 2007, 19.30 hodin a 4. 7. 2007, 5.30 hodin, na firemním pozemku ve W., B., odstavené, uzamčené vozidlo Audi A6, stříbrné, VIN ..., reg. zn. ..., majitel A. A. W. Poškozenému majiteli vznikla škoda ve výši 30.000,- . Později bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde neznámé osoby předělaly mechanicky VIN na novou VIN ... Tato je vydána k vozidlu ve Švýcarsku a tam od 16. 11. 2006 registrována. M. provedl v dílně v Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo 13. 8. 2007 v 4:59 hodin na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal 13. 8. 2007 v 5.04 hodin elektronicky padělanou VIN. Na základě jeho ceníku dostal zaplaceno 10.000,-Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
20. Doposud neznámí pachatelé odcizili neznámým způsobem 2. 12. 2006 mezi 18.00 hodin a 22.30 hodin ve F. L. odstavené, uzamčené vozidlo Audi A6, stříbrné, VIN ..., reg. zn. ..., majitel H.-J. R., N. Později bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde neznámé osoby předělaly mechanicky VIN na novou VIN ... Na pokyn jiného člena organizace provedl M. elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil vozidlo na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal 7. 2. 2007 v 16.05 hodin elektronicky padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal zaplaceno 10.000,-Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
21. Doposud neznámí pachatelé odcizili mezi 8. 4. 2010, 19:00 hodin a 9. 4. 2010 8:00 hodin z pozemku firmy Autohaus Briem v Nürtingen, In der Au 1, uzamčené vozidlo BMW 335 D, černé, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 53.900,00 , majitele Strategia Systems GmbH, Freilassing, za použití neautorizovaného nářadí. Později bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde neznámé osoby předělaly mechanicky VIN na novou VIN. Na pokyn jinak stíhaného N. provedl M. v dílně v Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil 25. 5. 2007, v 9.39 hodin vozidlo na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal elektronicky padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal zaplaceno 10.000,- Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
22. Jednatel S. leasingového nájemce něm. poradenské fórum pro finance a majetek v R., D. S., ohlásil 7. 5. 2010, že doposud neznámý pachatel odcizil mezi 7.30 hodin a 9.00 hodin na parkovišti před obchodním centrem Tesco v P., U l., odstavené, uzamčené vozidlo BMW 530D, černé, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 33.000,00 , majitel BMW Leasing GmbH. Toto neodpovídalo skutečnosti. Buď byla krádež dříve nebo mezitím zesnulý S. předal za neznámé zvýhodnění vozidlo již dříve skupině pachatelů a krádež jen předstíral, aby zdůvodnil vyplacení pojistky a vozidlo nemusel vracet leasingové společnosti. Později bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde neznámé osoby předělaly mechanicky VIN na novou VIN. Na pokyn jinak stíhaného N. provedl M. v dílně v Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil 4. 5. 2010, v 11.03 hodin vozidlo na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal 6. 5. 2010, 9. 22 hodin elektronicky padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal zaplaceno 10.000,- Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
23. Doposud neznámí pachatelé odcizili mezi 12. 4. 2009, 17:00 hodin a 13. 4. 2009, 12:30 hodin, v T., Z., vozidlo, které bylo během dovolené odstavené na veřejném provozním pozemku, uzamčené, BMW 330, černé, VIN ..., reg. zn. ..., poškozenému K. W., P., v hodnotě 45.600,00 za použití neautorizovaného nářadí. Později bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde neznámé osoby předělaly mechanicky VIN na novou VIN. Na pokyn jinak stíhaného N. provedl M. v dílně v Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil 17. 9. 2009, v 16.36 hodin vozidlo na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal elektronicky padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal zaplaceno 10.000,- Kč. Vozidlo bylo zavedeno do hospodářského koloběhu.
24. Doposud neznámí pachatelé odcizili mezi 26. 5. 2009, 22:00 hodin, a 27. 5. 2009, 7:30 hodin, v L., Č., vozidlo na veřejném pozemku odstavené zaměstnanci, kteří byli na služební cestě, řádně uzamčené BMW BMW 5, šedý, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 40.000,00 majitel Laird Technologies GmbH, Rosenheim, za použití neautorizovaného nářadí. Později bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde neznámé osoby předělaly mechanicky VIN na novou VIN ... Na pokyn jinak stíhaného N. provedl M. v dílně v Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil 2. 11. 2009, v 9.05 hodin vozidlo na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal elektronicky padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal zaplaceno 10.000,- Kč. Samostatně stíhaný T. K. organizoval na výzvu N. zavedení vozidla s padělanou VIN do českého ekonomického cyklu. Vozidlo bylo u městského úřadu v H. za předložení padělaných nizozemských papírů jako importní vozidlo povoleno do českého silničního provozu a bylo na základě předstírání další krádeže použito pro pojišťovací podvod.
25. Doposud neznámí pachatelé odcizili 14. 6. 2007 mezi 2:00 hodin a 7:00 hodin, v R., Dr.-S.-A., uzamčené, na silnici odstavené vozidlo Audi A 6, šedé, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 30.000,00 , majitel firma Schill & Seilacher Struktol AG, 22113 Hamburg, za použití neautorizovaného nářadí. Později bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde neznámé osoby předělaly mechanicky VIN na novou VIN ... Tato VIN byla výrobcem přidělena vozidlu, které je registrováno ve Švýcarsku. Na pokyn jiného člena organizace provedl M. elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil 14. 10. 2007, v 23.10 hodin vozidlo na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal ve 23.13 hodin elektronicky padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal zaplaceno 10.000,- Kč. Vozidlo bylo s reg. zn. ... zavedeno do českého hospodářského koloběhu.
26. Doposud neznámí pachatelé odcizili 25. 5. 2010 mezi 18:30 hodin a 20:30 hodin na Slovensku, M., Š., na silnici odstavené, uzamčené vozidlo BMW 330 D, stříbrné, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 35.000,00 poškozenému BMW Leasing GmbH, za použití neautorizovaného nářadí. Později bylo vozidlo převezeno do České republiky a předáno skupině pachatelů, kde neznámé osoby předělaly mechanicky VIN na novou VIN. Na pokyn jinak stíhaného N. provedl M. v dílně v Č., H., elektronickou změnu identifikačních znaků, vybudoval řídící jednotku, napojil 23. 6. 2010, v 8.35 hodin vozidlo na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a zadal elektronicky padělanou VIN. Podle jeho ceníku dostal zaplaceno 10.000,- Kč. Vozidlo bylo zavedeno do českého hospodářského koloběhu.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.
Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.
V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (podílel se na trestné činnosti jako člen organizované skupiny, šlo o velký počet případů), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen velmi citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2014
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch