11 Tcu 102/2015
Datum rozhodnutí: 03.02.2016
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 102/2015 -38

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 3. 2. 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:
I. Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky D. H. , rozsudkem Oblastního soudu v Cieszyně, Polská republika, ze dne 20. 1. 2012, sp. zn. II K 1647/11, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
II. Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, ohledně odsouzení občana České republiky J. Č. , rozsudkem Oblastního soudu v Cieszyně, Polská republika, ze dne 20. 1. 2012, sp. zn. II K 1647/11.
Odůvodnění:
Výše uvedeným rozsudkem Oblastního soudu v Cieszyně byli D. H. a J. Č. uznáni vinnými trestným činem krádeže vloupáním. D. H. byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a J. Č. v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzení dopustili podle zjištění Oblastního soudu v Cieszyně tím, že:
1. V noci z 27. na 28. 7. 2011 v obci G. a O., s. v., společně a po vzájemné dohodě v krátkých časových odstupech spáchali krádež vloupáním do níže uvedených automobilů: 1.1. Na parkovišti u čerpací stanice B. v G. po předchozím vylomení zámku ve dveřích na straně spolujezdce pomocí šroubováku v nákladním automobilu značky Scania, pronikli dovnitř vozidla a odcizili doklady, a to bankomatovou kartu Visa PKO BP, řidičský průkaz, občanský průkaz, průkaz důchodce, pas, kartu na nákup pohonných hmot, kartu do tachografu, mobilní telefon značky Nokia 1030 a částku 100 zlotých a 15 , tj. předmětů v celkové hodnotě 310 zlotých, a tímto poškodili pana J. P.,
1.2. na parkovišti u čerpací stanice B. v O. po předchozím vylomení zámku ve dveřích na straně spolujezdce pomocí šroubováku v nákladním automobilu značky Scania, pronikli dovnitř vozidla a vzali doklady, a to občanský průkaz, řidičský průkaz, technický průkaz pro tahač a návěs, pas, platební kartu Euro Banky, kartu na nákup pohonných hmot, kartu řidiče a částku 100 zlotých, čímž poškodili pana P. S.,
2. v noci z 1. na 2. 8. 2011 v obci G. a O., s. v., společně a po vzájemné dohodě v krátkých časových odstupech spáchali krádež vloupáním do níže uvedených automobilů: 2.1. Na parkovišti u čerpací stanice B. v G. z nákladního automobilu značky Volvo, odcizili dva mobilní telefony značky Nokia a Sony Ericsson, technický list, zelenou kartu, doklad mezinárodní licence a kartu na nákup pohonných hmot, tedy předměty v celkové hodnotě 1 000 zlotých, čímž poškodili pana L. W.,
2.2. na parkovišti u čerpací stanice B. v O. z nákladního automobilu značky Scania, odcizili váček s řidičským průkazem a mobilním telefonem značky Sony Ericsson a částku ve výši 140 zlotých a 460 , čímž poškodili ruského občana, pana D. Ch., 3. v noci 2. 8. 2011 kolem 4.00 h v B. B., s. v., na parkovišti u čerpací stanice O. společně a po vzájemné dohodě využili otevřené dveře v nákladním automobilu značky Man, pronikli dovnitř a odcizili dvě bankomatové karty, občanský průkaz, řidičský průkaz, částku 80 a mobilní telefon značky Nokia v hodnotě nejméně 200 zlotých, a tím poškodili pana R. P.,
4. v noci z 5. na 6. 8. 2011 v C., s. v., na parkovišti u čerpací stanice O. na ul. G. společně a po vzájemné dohodě po předchozím přetočení vložky zámku ve dveřích na straně řidiče nákladního automobilu značky Scania, pronikli dovnitř a odcizili peněženku s obsahem 200 a 50 zlotých a mobilní telefon značky Nokia, a tím způsobili škodu lotyšskému občanovi D. A. ve výši nejméně 1 250 zlotých,
5. v noci z 5. na 6. 8. 2011 v obci O., s. v., na parkovišti u čerpací stanice B. D. společně a po vzájemné dohodě využili otevřené dveře v nákladním automobilu značky Scania, a pronikli dovnitř a odcizili řidičský průkaz, pas a technický list a způsobili tak škodu lotyšskému občanovi, panu F. D.,
6. v noci 6. 8. 2011 mezi 2.00 a 8.20 hod. v C., s. v., na parkovišti u hraničního přechodu v B., společně a po vzájemné dohodě využili pootevřené okno ve dveřích na straně spolujezdce v nákladním vozidle značky Scania, pronikli dovnitř a odcizili peněženku s obsahem 500 , 600 zlotých, 200 švédských korun, občanského průkazu, řidičského průkazu, neplatného osvědčení o způsobilosti a mobilního telefonu značky Nokia 3110 Classic, tj. předmětů v celkové hodnotě nejméně 2 700 zlotých, čímž poškodili pana A. D. a M. M.,
7. v noci ze 7. na 8. 8. 2011 v P., slezské vojvodství, na parkovišti u čerpací stanice O. P. B. společně a po vzájemné dohodě po předchozím vylomení zámku ve dveřích na straně řidiče šroubovákem v nákladním automobilu značky Scania, pronikli dovnitř za účelem odcizení mobilního telefonu značky Nokia 1600 a váčku s doklady - řidičským průkazem, pasem, zelenou kartou a doklady k výše uvedenému automobilu, návěsu a nákladu, tedy předmětů v celkové hodnotě 530 zlotých, čímž poškodili pana B. S.,
8. v noci z 9. na 10. 8. 2011 v obci G., s. v., na čerpací stanici B. S. společně a po vzájemné dohodě se Z. K. a D. H. odcizili z nákladního automobilu značky Scania, peněženku obsahující řidičský průkaz, občanský průkaz, kartu řidiče, dvě bankomatové karty a hotovost ve výši 250 a 450 zlotých a dva telefony značky Nokia, přičemž celková výše ztrát činí 2 050 zlotých na úkor pana T. M.,
9. dne 10. 8. 2011v obci O., s. v., na čerpací stanici B. D. společně a po vzájemné dohodě, po předchozím vylomení zámku ve dveřích šroubovákem pronikli do nákladního automobilu značky Iveco, odkud odcizili peněženku obsahující řidičský průkaz, občanský průkaz, kartu řidiče, dvě bankomatové karty, technický průkaz automobilu Fiat Brava, částku 300 zlotých a mobilní telefon značky Nokia, přičemž celková hodnota vzniklých ztrát činí 400 zlotých na úkor pana A. K.,
10. v noci z 11. na 12. 8. 2011 v obci O., s. v., na parkovišti u čerpací stanice B. společně a po vzájemné dohodě odcizili z nákladního automobilu značky Scania, kožený váček obsahující doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz, bankomatové karty Alior Banky, osvědčení o způsobilosti, účet za dálniční poplatek, klíčky k automobilu značky VW Golf a peníze v částce 110 a 4 000 Kč, čímž poškodili pana K. S.,
11. v noci z 18. na 19. 8. 2011 v Ś., s. v., na parkovišti u čerpací stanice S. společně a po vzájemné dohodě po předchozím vylomení zámku ve dveřích na straně řidiče šroubovákem v nákladním automobilu značky Scania, pronikli dovnitř a odcizili 700 zlotých, 10 , 30 dolarů, řidičský průkaz, osvědčení o způsobilosti, technický list společně se zelenou kartou vozidla značky Audi Quatro, a výsledky lékařského vyšetření a psychotestů, tj. předměty v celkové hodnotě 830 zlotých, čímž poškodili pana D. B., a navíc odcizili mobilní telefon značky Nokia 6300 v hodnotě 300 zlotých, čímž poškodili společnost Przewozy Krajowe i Miedzynarodowe P. K.,
12. dne 20. 8. 2011 v obci O., s. v., společně a po vzájemné dohodě v krátkých časových odstupech se snažili uskutečnit krádeže s vloupáním do vozidel zaparkovaných u čerpací stanice B.: značky Renault Clio, na úkor P. M., Renault Clio, na úkor S. G. a Fiat Seicento, na úkor K. B., a to prostřednictvím otevření oken výše uvedených vozidel, ale nedokázali proniknout dovnitř vozidel. D. H. sám:
13. V noci z 27. na 28. 6. 2011 v obci G., s. v., na parkovišti u čerpací stanice B. společně a po vzájemné dohodě se zjištěnou osobou využili pootevřené okno v pravých dveřích nákladního automobilu značky Scania, vnikli dovnitř za účelem přivlastnění váčku obsahujícího občanský průkaz, řidičský průkaz, pas a peněženku obsahující peníze v hodnotě 1 000 zlotých a 400 na úkor pana J. D.,
14. v noci z 29. na 30. 6. 2011 v obci O., s. v., na parkovišti u čerpací stanice B. D. společně a po vzájemné dohodě se zjištěnou osobou po předchozím vylomení zámku ve dveřích na straně spolujezdce šroubovákem v nákladním automobilu značky Scania, pronikli dovnitř a odcizili peníze v hodnotě 300 zlotých, mobilní telefon značky Nokia v hodnotě 100 zlotých, občanský a řidičský průkaz, tj. předměty v celkové hodnotě 400 zlotých, čímž jednali na úkor D. S.,
15. v noci 6. 7. 2011 v P., s. v., na parkovišti u čerpací stanice O. P. B. společně a po vzájemné dohodě po předchozím vylomení zámku ve dveřích na straně spolujezdce šroubovákem v nákladním automobilu značky Scania, pronikli dovnitř a odcizili 30 a váček obsahující kartu trvalého pobytu, řidičský průkaz, občanský průkaz, pas a dvě bankomatové karty, čímž poškodili rumunského občana N. M.,
16. v noci 12. 7. 2011 v C. na ul. K., s. v., společně a po vzájemné dohodě se zjištěnou osobou po předchozím vylomení zámku ve dveřích na straně spolujezdce šroubovákem v nákladním automobilu značky Scania, pronikli do automobilu a odcizili 5 000 zlotých a 40 000 Kč, technický list výše uvedeného vozidla Scania a technický list návěsu značky Mega, čímž poškodili firmu FHU Karp-J. Karp, a také laptop značky Siemens, mobilní telefon značky Nokia, občanský průkaz, řidičský průkaz, osvědčení o způsobilosti, bankomatové karty bank PKO S.A. a BGŹ v celkové hodnotě nejméně 2500 zlotých na úkor P. P.,
17. v noci 20. 7. 2011 v obci G., s. v., na parkovišti u čerpací stanice B. společně a po vzájemné dohodě se zjištěnou osobou využili otevřené dveře na straně řidiče v nákladním automobilu značky Scania, pronikli dovnitř a odcizili peněženku obsahující občanský průkaz, řidičský průkaz, bankomatovou kartu Visa BGŹ, a tím poškodili pana R. K.,
18. dne 24. 7. 2011 v obci O., s. v., na parkovišti u čerpací stanice B. společně a po vzájemné dohodě se zjištěnou osobou využili otevřené dveře v nákladním automobilu značky Volvo, pronikli dovnitř a odcizili váček obsahující karty na nákup pohonných hmot, licenci na přepravní služby, technický list pro vozidlo značky Volvo, a návěs, a přepravní doklady pro zboží, a tím poškodili pana A. C. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona jsou splněny pouze v případě obviněného D. H. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z opisu evidence Rejstříku trestů fyzických osob Nejvyšší soud zjistil, že o uznání citovaného rozsudku v případě obviněného J. Č. rozhodl dne 25. 4. 2013 rozsudkem sp. zn. 11 T 10/2013 Krajský soud v Brně. Rozsudek krajského soudu nabyl právní moci téhož dne. V důsledku uznání citovaného rozsudku podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, se tak na něj hledí jako na odsouzení soudem České republiky. Rozhodnutí Nejvyššího soudu podle § 4a odst. 3 zákona by proto bylo nadbytečné. Právní úprava zákona o Rejstříku trestů je přitom koncipována tak, aby rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí (rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie) a rozhodnutí o zaznamenání údajů o odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, resp. rozhodnutí Nejvyššího soudu podle § 4a odst. 3 zákona, nestála vedle sebe.

Podle § 4 odst. 4 zákona pokud byly do evidence Rejstříku trestů zaznamenány údaje o odsouzení občana České republiky, osoby bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, nebo právnické osoby podle odstavce 2 nebo 3 a soud podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních následně rozhodne o uznání takového rozhodnutí, Nejvyšší soud z podnětu tohoto soudu zruší své předchozí rozhodnutí o zaznamenání údajů o odsouzení; Rejstřík trestů v takovém případě eviduje pouze rozhodnutí o uznání rozhodnutí. V posuzovaném případě proto Nejvyšší soud postupoval analogicky podle tohoto ustanovení a návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky zamítl.

Pokud jde o obviněného D. H., z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně majetku. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně a ve spolupachatelství), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 3. 2. 2016 JUDr. Karel Hasch předseda senátu