11 Kss 4/2013-166

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a členů senátu: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové, projednal v ústním jednání dne 29. 5. 2013 návrh předsedy Obvodního soudu pro Prahu 9, se sídlem Justiční areál Na Míčánkách, ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10-Vršovice, na zahájení kárného řízení ze dne 19. 2. 2013 proti Mgr. M. M., soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 9, a rozhodl

takto:

Podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e

Mgr. M. M., soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9,

u z n á v á v i n n o u, ž e zaviněným opakovaným porušením svých povinností způsobila neodůvodněné průtahy v řízení v níže uvedených věcech vedených u Obvodního soudu pro Prahu 9: 1) sp. zn. 51 EC 50/2009 v době od 29. 7. 2009 do 13. 9. 2012 2) sp. zn. 51 EC 51/2009 v době od 29. 7. 2009 do 13. 9. 2012 3) sp. zn. 51 EC 52/2009 v době od 29. 7. 2009 do 13. 9. 2012 4) sp. zn. 51 EC 53/2009 v době od 29. 7. 2009 do 13. 9. 2012 5) sp. zn. 51 EC 55/2009 v době od 11. 8. 2009 do 13. 9. 2012 6) sp. zn. 51 EC 57/2009 v době od 7. 8. 2009 do 13. 9. 2012 7) sp. zn. 51 EC 58/2009 v době od 12. 8. 2009 do 13. 9. 2012 8) sp. zn. 51 EC 61/2009 v době od 18. 8. 2009 do 13. 9. 2012 9) sp. zn. 51 EC 63/2009 v době od 21. 8. 2009 do 13. 9. 2012 10) sp. zn. 51 EC 64/2009 v době od 19. 8. 2009 do 13. 9. 2012 11) sp. zn. 51 EC 65/2009 v době od 21. 8. 2009 do 13. 9. 2012 12) sp. zn. 51 EC 66/2009 v době od 21. 8. 2009 do 13. 9. 2012 13) sp. zn. 51 EC 67/2009 v době od 22. 8. 2009 do 13. 9. 2012 14) sp. zn. 51 EC 69/2009 v době od 22. 8. 2009 do 13. 9. 2012 15) sp. zn. 51 EC 71/2009 v době od 2. 9. 2009 do 13. 9. 2012 16) sp. zn. 51 EC 72/2009 v době od 1. 9. 2009 do 13. 9. 2012 17) sp. zn. 51 EC 73/2009 v době od 2. 9. 2009 do 13. 9. 2012 18) sp. zn. 51 EC 74/2009 v době od 2. 9. 2009 do 13. 9. 2012 19) sp. zn. 51 EC 75/2009 v době od 2. 9. 2009 do 13. 9. 2012

20) sp. zn. 51 EC 80/2009 v době od 2. 9. 2009 do 13. 9. 2012 21) sp. zn. 51 EC 81/2009 v době od 2. 9. 2009 do 13. 9. 2012 22) sp. zn. 51 EC 82/2009 v době od 2. 9. 2009 do 13. 9. 2012 23) sp. zn. 51 EC 87/2009 v době od 30. 9. 2009 do 13. 9. 2012 24) sp. zn. 51 EC 89/2009 v době od 30. 9. 2009 do 13. 9. 2012 25) sp. zn. 51 EC 90/2009 v době od 30. 9. 2009 do 13. 9. 2012 26) sp. zn. 51 EC 93/2009 v době od 30. 9. 2009 do 13. 9. 2012 27) sp. zn. 51 EC 94/2009 v době od 30. 9. 2009 do 13. 9. 2012 28) sp. zn. 51 EC 96/2009 v době od 30. 9. 2009 do 13. 9. 2012 29) sp. zn. 51 EC 97/2009 v době od 30. 9. 2009 do 13. 9. 2012 30) sp. zn. 51 EC 99/2009 v době od 30. 9. 2009 do 13. 9. 2012 31) sp. zn. 51 EC 102/2009 v době od 30. 9. 2009 do 13. 9. 2012 32) sp. zn. 51 EC 103/2009 v době od 9. 10. 2009 do 13. 9. 2012 33) sp. zn. 51 EC 104/2009 v době od 9. 10. 2009 do 13. 9. 2012 34) sp. zn. 51 EC 105/2009 v době od 9. 10. 2009 do 13. 9. 2012 35) sp. zn. 51 EC 106/2009 v době od 9. 10. 2009 do 13. 9. 2012 36) sp. zn. 51 EC 107/2009 v době od 9. 10. 2009 do 13. 9. 2012 37) sp. zn. 51 EC 108/2009 v době od 9. 10. 2009 do 13. 9. 2012 38) sp. zn. 51 EC 109/2009 v době od 14. 10. 2009 do 13. 9. 2012 39) sp. zn. 51 EC 110/2009 v době od 14. 10. 2009 do 13. 9. 2012 40) sp. zn. 51 EC 113/2009 v době od 14. 10. 2009 do 13. 9. 2012 41) sp. zn. 51 EC 114/2009 v době od 9. 10. 2009 do 13. 9. 2012 42) sp. zn. 51 EC 116/2009 v době od 14. 10. 2009 do 13. 9. 2012 43) sp. zn. 51 EC 117/2009 v době od 14. 10. 2009 do 13. 9. 2012 44) sp. zn. 51 EC 118/2009 v době od 14. 10. 2009 do 13. 9. 2012 45) sp. zn. 51 EC 120/2009 v době od 14. 10. 2009 do 13. 9. 2012 46) sp. zn. 51 EC 121/2009 v době od 14. 10. 2009 do 13. 9. 2012 47) sp. zn. 51 EC 122/2009 v době od 15. 10. 2009 do 13. 9. 2012 48) sp. zn. 51 EC 125/2009 v době od 17. 10. 2009 do 13. 9. 2012 49) sp. zn. 51 EC 126/2009 v době od 17. 10. 2009 do 13. 9. 2012 50) sp. zn. 51 EC 127/2009 v době od 17. 10. 2009 do 13. 9. 2012 51) sp. zn. 51 EC 128/2009 v době od 17. 10. 2009 do 13. 9. 2012 52) sp. zn. 51 EC 129/2009 v době od 17. 10. 2009 do 13. 9. 2012 53) sp. zn. 51 EC 130/2009 v době od 17. 10. 2009 do 13. 9. 2012 54) sp. zn. 51 EC 131/2009 v době od 20. 10. 2009 do 13. 9. 2012 55) sp. zn. 51 EC 132/2009 v době od 20. 10. 2009 do 13. 9. 2012 56) sp. zn. 51 EC 134/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 57) sp. zn. 51 EC 135/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 58) sp. zn. 51 EC 136/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 59) sp. zn. 51 EC 137/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 60) sp. zn. 51 EC 138/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 61) sp. zn. 51 EC 139/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 62) sp. zn. 51 EC 140/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 63) sp. zn. 51 EC 142/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 64) sp. zn. 51 EC 143/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 65) sp. zn. 51 EC 144/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 66) sp. zn. 51 EC 145/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 67) sp. zn. 51 EC 146/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 68) sp. zn. 51 EC 147/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 69) sp. zn. 51 EC 148/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012 70) sp. zn. 51 EC 149/2009 v době od 26. 11. 2009 do 13. 9. 2012

71) sp. zn. 51 EC 150/2009 v době od 27. 11. 2009 do 13. 9. 2012 72) sp. zn. 51 EC 152/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 73) sp. zn. 51 EC 153/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 74) sp. zn. 51 EC 154/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 75) sp. zn. 51 EC 155/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 76) sp. zn. 51 EC 157/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 77) sp. zn. 51 EC 160/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 78) sp. zn. 51 EC 162/2009 v době od 18. 12. 2009 do 13. 9. 2012 79) sp. zn. 51 EC 163/2009 v době od 18. 12. 2009 do 13. 9. 2012 80) sp. zn. 51 EC 165/2009 v době od 18. 12. 2009 do 13. 9. 2012 81) sp. zn. 51 EC 166/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 82) sp. zn. 51 EC 167/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 83) sp. zn. 51 EC 169/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 84) sp. zn. 51 EC 170/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 85) sp. zn. 51 EC 171/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 86) sp. zn. 51 EC 173/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 87) sp. zn. 51 EC 175/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 88) sp. zn. 51 EC 176/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 89) sp. zn. 51 EC 184/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 90) sp. zn. 51 EC 185/2009 v době od 9. 1. 2010 do 13. 9. 2012 91) sp. zn. 51 EC 194/2009 v době od 19. 1. 2010 do 13. 9. 2012 92) sp. zn. 51 EC 199/2009 v době od 19. 1. 2010 do 13. 9. 2012 93) sp. zn. 51 EC 202/2009 v době od 27. 1. 2010 do 13. 9. 2012 94) sp. zn. 51 EC 203/2009 v době od 27. 1. 2010 do 13. 9. 2012 95) sp. zn. 51 EC 204/2009 v době od 27. 1. 2010 do 13. 9. 2012 96) sp. zn. 51 EC 205/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 97) sp. zn. 51 EC 206/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 98) sp. zn. 51 EC 208/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 99) sp. zn. 51 EC 209/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 100) sp. zn. 51 EC 210/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 101) sp. zn. 51 EC 211/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 102) sp. zn. 51 EC 212/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 103) sp. zn. 51 EC 213/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 104) sp. zn. 51 EC 214/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 105) sp. zn. 51 EC 216/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 106) sp. zn. 51 EC 217/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 107) sp. zn. 51 EC 218/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 108) sp. zn. 51 EC 219/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 109) sp. zn. 51 EC 220/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 110) sp. zn. 51 EC 221/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 111) sp. zn. 51 EC 222/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 112) sp. zn. 51 EC 223/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 113) sp. zn. 51 EC 224/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 114) sp. zn. 51 EC 225/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 115) sp. zn. 51 EC 226/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 116) sp. zn. 51 EC 227/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 117) sp. zn. 51 EC 228/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 118) sp. zn. 51 EC 229/2009 v době od 27. 2. 2010 do 13. 9. 2012 119) sp. zn. 51 EC 230/2009 v době od 14. 3. 2010 do 13. 9. 2012 120) sp. zn. 51 EC 231/2009 v době od 14. 3. 2010 do 13. 9. 2012 121) sp. zn. 51 EC 232/2009 v době od 14. 3. 2010 do 13. 9. 2012

122) sp. zn. 51 EC 234/2009 v době od 14. 3. 2010 do 13. 9. 2012 123) sp. zn. 51 EC 235/2009 v době od 14. 3. 2010 do 13. 9. 2012 124) sp. zn. 51 EC 236/2009 v době od 14. 3. 2010 do 13. 9. 2012 125) sp. zn. 51 EC 237/2009 v době od 14. 3. 2010 do 13. 9. 2012 126) sp. zn. 51 EC 238/2009 v době od 14. 3. 2010 do 13. 9. 2012 127) sp. zn. 51 EC 239/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 128) sp. zn. 51 EC 241/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 129) sp. zn. 51 EC 242/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 130) sp. zn. 51 EC 243/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 131) sp. zn. 51 EC 244/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 132) sp. zn. 51 EC 245/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 133) sp. zn. 51 EC 246/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 134) sp. zn. 51 EC 247/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 135) sp. zn. 51 EC 248/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 136) sp. zn. 51 EC 249/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 137) sp. zn. 51 EC 250/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 138) sp. zn. 51 EC 251/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 139) sp. zn. 51 EC 252/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 140) sp. zn. 51 EC 253/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 141) sp. zn. 51 EC 254/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 142) sp. zn. 51 EC 255/2009 v době od 5. 5. 2010 do 13. 9. 2012 143) sp. zn. 51 EC 175/2010 v době od 20. 10. 2010 do 17. 9. 2012 144) sp. zn. 51 EC 176/2010 v době od 20. 10. 2010 do 17. 9. 2012 145) sp. zn. 51 EC 177/2010 v době od 19. 10. 2010 do 17. 9. 2012 146) sp. zn. 51 EC 178/2010 v době od 19. 10. 2010 do 17. 9. 2012 147) sp. zn. 51 EC 179/2010 v době od 20. 10. 2010 do 17. 9. 2012 148) sp. zn. 51 EC 180/2010 v době od 20. 10. 2010 do 17. 9. 2012 149) sp. zn. 51 EC 181/2010 v době od 20. 10. 2010 do 17. 9. 2012 150) sp. zn. 51 EC 182/2010 v době od 20. 10. 2010 do 17. 9. 2012 151) sp. zn. 51 EC 183/2010 v době od 20. 10. 2010 do 17. 9. 2012 152) sp. zn. 51 EC 184/2010 v době od 20. 10. 2010 do 17. 9. 2012 153) sp. zn. 51 EC 185/2010 v době od 20. 10. 2010 do 17. 9. 2012 154) sp. zn. 51 EC 186/2010 v době od 28. 11. 2010 do 17. 9. 2012 155) sp. zn. 51 EC 187/2010 v době od 20. 10. 2010 do 17. 9. 2012 156) sp. zn. 51 EC 188/2010 v době od 20. 10. 2010 do 17. 9. 2012 157) sp. zn. 51 EC 189/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 158) sp. zn. 51 EC 190/2010 v době od 19. 10. 2010 do 17. 9. 2012 159) sp. zn. 51 EC 191/2010 v době od 19. 10. 2010 do 17. 9. 2012 160) sp. zn. 51 EC 192/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 161) sp. zn. 51 EC 193/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 162) sp. zn. 51 EC 194/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 163) sp. zn. 51 EC 195/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 164) sp. zn. 51 EC 196/2010 v době od 19. 10. 2010 do 17. 9. 2012 165) sp. zn. 51 EC 197/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 166) sp. zn. 51 EC 198/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 167) sp. zn. 51 EC 199/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 168) sp. zn. 51 EC 200/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 169) sp. zn. 51 EC 201/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 170) sp. zn. 51 EC 202/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 171) sp. zn. 51 EC 203/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 172) sp. zn. 51 EC 204/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012

173) sp. zn. 51 EC 205/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 174) sp. zn. 51 EC 206/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 175) sp. zn. 51 EC 207/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 176) sp. zn. 51 EC 208/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 177) sp. zn. 51 EC 209/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 178) sp. zn. 51 EC 210/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 179) sp. zn. 51 EC 212/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 180) sp. zn. 51 EC 213/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 181) sp. zn. 51 EC 214/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 182) sp. zn. 51 EC 215/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 183) sp. zn. 51 EC 216/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 184) sp. zn. 51 EC 220/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 185) sp. zn. 51 EC 221/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 186) sp. zn. 51 EC 223/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 187) sp. zn. 51 EC 224/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 188) sp. zn. 51 EC 225/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 189) sp. zn. 51 EC 226/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 190) sp. zn. 51 EC 227/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 191) sp. zn. 51 EC 228/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 192) sp. zn. 51 EC 230/2010 v době od 25. 11. 2010 do 17. 9. 2012 193) sp. zn. 51 EC 232/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 194) sp. zn. 51 EC 233/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 195) sp. zn. 51 EC 234/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 196) sp. zn. 51 EC 235/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 197) sp. zn. 51 EC 236/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 198) sp. zn. 51 EC 238/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 199) sp. zn. 51 EC 239/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 200) sp. zn. 51 EC 240/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 201) sp. zn. 51 EC 241/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 202) sp. zn. 51 EC 242/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 203) sp. zn. 51 EC 243/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 204) sp. zn. 51 EC 244/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 205) sp. zn. 51 EC 245/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 206) sp. zn. 51 EC 246/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 207) sp. zn. 51 EC 247/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 208) sp. zn. 51 EC 248/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 209) sp. zn. 51 EC 249/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 210) sp. zn. 51 EC 250/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 211) sp. zn. 51 EC 251/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 212) sp. zn. 51 EC 252/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 213) sp. zn. 51 EC 253/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 214) sp. zn. 51 EC 255/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 215) sp. zn. 51 EC 256/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 216) sp. zn. 51 EC 257/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 217) sp. zn. 51 EC 258/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 218) sp. zn. 51 EC 259/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 219) sp. zn. 51 EC 260/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 220) sp. zn. 51 EC 261/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 221) sp. zn. 51 EC 264/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 222) sp. zn. 51 EC 265/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 223) sp. zn. 51 EC 266/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012

224) sp. zn. 51 EC 267/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 225) sp. zn. 51 EC 268/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 226) sp. zn. 51 EC 269/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 227) sp. zn. 51 EC 270/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 228) sp. zn. 51 EC 271/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 229) sp. zn. 51 EC 272/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 230) sp. zn. 51 EC 273/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 231) sp. zn. 51 EC 274/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 232) sp. zn. 51 EC 275/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 233) sp. zn. 51 EC 276/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 234) sp. zn. 51 EC 277/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 235) sp. zn. 51 EC 278/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 236) sp. zn. 51 EC 279/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 237) sp. zn. 51 EC 280/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 238) sp. zn. 51 EC 281/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 239) sp. zn. 51 EC 282/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 240) sp. zn. 51 EC 283/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 241) sp. zn. 51 EC 284/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 242) sp. zn. 51 EC 285/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 243) sp. zn. 51 EC 286/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 244) sp. zn. 51 EC 287/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 245) sp. zn. 51 EC 288/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 246) sp. zn. 51 EC 289/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 247) sp. zn. 51 EC 290/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 248) sp. zn. 51 EC 291/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 249) sp. zn. 51 EC 292/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 250) sp. zn. 51 EC 293/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 251) sp. zn. 51 EC 294/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 252) sp. zn. 51 EC 295/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 253) sp. zn. 51 EC 296/2010 v době od 22. 1. 2011 do 17. 9. 2012 254) sp. zn. 51 EC 297/2010 v době od 22. 1. 2011 do 17. 9. 2012 255) sp. zn. 51 EC 298/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 256) sp. zn. 51 EC 299/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 257) sp. zn. 51 EC 300/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 258) sp. zn. 51 EC 301/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 259) sp. zn. 51 EC 302/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 260) sp. zn. 51 EC 303/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 261) sp. zn. 51 EC 304/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 262) sp. zn. 51 EC 306/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 263) sp. zn. 51 EC 307/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 264) sp. zn. 51 EC 308/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 265) sp. zn. 51 EC 309/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 266) sp. zn. 51 EC 310/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 267) sp. zn. 51 EC 311/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 268) sp. zn. 51 EC 312/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 269) sp. zn. 51 EC 313/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 270) sp. zn. 51 EC 314/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 271) sp. zn. 51 EC 315/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 272) sp. zn. 51 EC 316/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 273) sp. zn. 51 EC 317/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 274) sp. zn. 51 EC 318/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012

275) sp. zn. 51 EC 319/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 276) sp. zn. 51 EC 320/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 277) sp. zn. 51 EC 321/2010 v době od 5. 1. 2011 do 17. 9. 2012 278) sp. zn. 51 EC 322/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 279) sp. zn. 51 EC 323/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 280) sp. zn. 51 EC 324/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 281) sp. zn. 51 EC 325/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 282) sp. zn. 51 EC 326/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 283) sp. zn. 51 EC 327/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 284) sp. zn. 51 EC 328/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 285) sp. zn. 51 EC 329/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 286) sp. zn. 51 EC 330/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 287) sp. zn. 51 EC 332/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 288) sp. zn. 51 EC 333/2010 v době od 22. 1. 2011 do 17. 9. 2012 289) sp. zn. 51 EC 335/2010 v době od 22. 1. 2011 do 17. 9. 2012 290) sp. zn. 51 EC 336/2010 v době od 22. 1. 2011 do 17. 9. 2012 291) sp. zn. 51 EC 337/2010 v době od 22. 1. 2011 do 17. 9. 2012 292) sp. zn. 51 EC 338/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 293) sp. zn. 51 EC 339/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 294) sp. zn. 51 EC 340/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 295) sp. zn. 51 EC 341/2010 v době od 20. 12. 2010 do 17. 9. 2012 296) sp. zn. 51 EC 342/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 297) sp. zn. 51 EC 343/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 298) sp. zn. 51 EC 344/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 299) sp. zn. 51 EC 345/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 300) sp. zn. 51 EC 346/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 301) sp. zn. 51 EC 347/2010 v době od 15. 1. 2011 do 17. 9. 2012 302) sp. zn. 51 EC 348/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 303) sp. zn. 51 EC 350/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 304) sp. zn. 51 EC 351/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 305) sp. zn. 51 EC 352/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 306) sp. zn. 51 EC 353/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 307) sp. zn. 51 EC 354/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 308) sp. zn. 51 EC 356/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 309) sp. zn. 51 EC 357/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 310) sp. zn. 51 EC 358/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 311) sp. zn. 51 EC 359/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 312) sp. zn. 51 EC 360/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 313) sp. zn. 51 EC 361/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 314) sp. zn. 51 EC 362/2010 v době od 1. 3. 2011 do 17. 9. 2012 315) sp. zn. 51 EC 363/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 316) sp. zn. 51 EC 364/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 317) sp. zn. 51 EC 365/2010 v době od 15. 2. 2011 do 17. 9. 2012 318) sp. zn. 51 EC 366/2010 v době od 1. 3. 2011 do 17. 9. 2012 319) sp. zn. 51 EC 367/2010 v době od 1. 3. 2011 do 17. 9. 2012 320) sp. zn. 51 EC 369/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 321) sp. zn. 51 EC 370/2010 v době od 1. 3. 2011 do 17. 9. 2012 322) sp. zn. 51 EC 372/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 323) sp. zn. 51 EC 373/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 324) sp. zn. 51 EC 374/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 325) sp. zn. 51 EC 376/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012

326) sp. zn. 51 EC 377/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 327) sp. zn. 51 EC 378/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 328) sp. zn. 51 EC 379/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 329) sp. zn. 51 EC 380/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 330) sp. zn. 51 EC 381/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 331) sp. zn. 51 EC 382/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 332) sp. zn. 51 EC 383/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 333) sp. zn. 51 EC 384/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 334) sp. zn. 51 EC 385/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 335) sp. zn. 51 EC 386/2010 v době od 16. 3. 2011 do 17. 9. 2012 336) sp. zn. 51 EC 388/2010 v době od 22. 3. 2011 do 17. 9. 2012 337) sp. zn. 51 EC 390/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 338) sp. zn. 51 EC 391/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 339) sp. zn. 51 EC 392/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 340) sp. zn. 51 EC 393/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 341) sp. zn. 51 EC 394/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 342) sp. zn. 51 EC 395/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 343) sp. zn. 51 EC 396/2010 v době od 31. 4. 2011 do 17. 9. 2012 344) sp. zn. 51 EC 397/2010 v době od 11. 4. 2011 do 17. 9. 2012 345) sp. zn. 51 EC 398/2010 v době od 11. 4. 2011 do 17. 9. 2012 346) sp. zn. 51 EC 399/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 347) sp. zn. 51 EC 400/2010 v době od 11. 4. 2011 do 17. 9. 2012 348) sp. zn. 51 EC 401/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 349) sp. zn. 51 EC 403/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 350) sp. zn. 51 EC 404/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 351) sp. zn. 51 EC 405/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 352) sp. zn. 51 EC 406/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 353) sp. zn. 51 EC 407/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 354) sp. zn. 51 EC 408/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 355) sp. zn. 51 EC 409/2010 v době od 21. 5. 2011 do 17. 9. 2012 356) sp. zn. 51 EC 410/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 357) sp. zn. 51 EC 412/2010 v době od 10. 4. 2011 do 17. 9. 2012 358) sp. zn. 51 C 70/2009 v době od 29. 9. 2009 do 10. 4. 2012 359) sp. zn. 51 C 193/2009 v době od 13. 6. 2009 do 10. 4. 2012 360) sp. zn. 51 C 202/2009 v době od 13. 6. 2009 do 4. 4. 2012 361) sp. zn. 51 C 204/2009 v době od 16. 6. 2009 do 4. 4. 2012 362) sp. zn. 51 C 249/2009 v době od 26. 7. 2009 do 5. 4. 2012 363) sp. zn. 51 C 256/2009 v době od 6. 7. 2009 do 10. 4. 2012 364) sp. zn. 51 C 257/2009 v době od 6. 7. 2009 do 2. 4. 2012 365) sp. zn. 51 C 272/2009 v době od 27. 12. 2009 do 1. 10. 2012 366) sp. zn. 51 C 287/2009 v době od 14. 7. 2009 do 9. 10. 2012 367) sp. zn. 51 C 291/2009 v době od 27. 7. 2009 do 9. 10. 2012 368) sp. zn. 51 C 294/2009 v době od 27. 7. 2009 do 8. 9. 2010, a v době od 3. 2. 2011 do 1. 10. 2012 369) sp. zn. 51 C 312/2009 v době od 29. 7. 2009 do 6. 11. 2012 370) sp. zn. 51 C 318/2009 v době od 29. 7. 2009 do 6. 11. 2012 371) sp. zn. 51 C 333/2009 v době od 12. 8. 2009 do 24. 9. 2012 372) sp. zn. 51 C 336/2009 v době od 9. 1. 2010 do 15. 10. 2012 373) sp. zn. 51 C 338/2009 v době od 12. 8. 2009 do 9. 10. 2012 374) sp. zn. 51 C 345/2009 v době od 12. 8. 2009 do 19. 10. 2012

375) sp. zn. 51 C 351/2009 v době od 12. 8. 2009 do 8. 9. 2010 a od 23. 2. 2011 do 1. 10. 2012 376) sp. zn. 51 C 355/2009 v době od 22. 8. 2009 do 17. 10. 2012 377) sp. zn. 51 C 362/2009 v době od 22. 8. 2009 do 24. 9. 2012 378) sp. zn. 51 C 371/2009 v době od 22. 8. 2009 do 1. 10. 2012 379) sp. zn. 51 C 376/2009 v době od 3. 9. 2009 do 9. 10. 2012 380) sp. zn. 51 C 383/2009 v době od 29. 8. 2009 do 24. 9. 2012 381) sp. zn. 51 C 394/2009 v době od 30. 9. 2009 do 4. 8. 2010, od 22. 10. 2011 do 12. 10. 2012 382) sp. zn. 51 C 398/2009 v době od 30. 9. 2009 do 18. 9. 2012 383) sp. zn. 51 C 399/2009 v době od 30. 9. 2009 do 18. 9. 2012 384) sp. zn. 51 C 404/2009 v době od 30. 9. 2009 do 17. 9. 2012 385) sp. zn. 51 C 409/2009 v době od 30. 9. 2009 do 12. 9. 2012 386) sp. zn. 51 C 414/2009 v době od 30. 9. 2009 do 12. 9. 2012 387) sp. zn. 51 C 415/2009 v době od 30. 9. 2009 do 9. 10. 2012 388) sp. zn. 51 C 416/2009 v době od 30. 9. 2009 do 19. 9. 2012 389) sp. zn. 51 C 422/2009 v době od 30. 9. 2009 do 12. 9. 2012 390) sp. zn. 51 C 423/2009 v době od 30. 9. 2009 do 18. 9. 2012 391) sp. zn. 51 C 426/2009 v době od 30. 9. 2009 do 12. 9. 2012 392) sp. zn. 51 C 429/2009 v době od 9. 10. 2009 do 12. 9. 2012 393) sp. zn. 51 C 432/2009 v době od 9. 10. 2009 do 12. 9. 2012 394) sp. zn. 51 C 438/2009 v době od 8. 10. 2009 do 18. 9. 2012 395) sp. zn. 51 C 445/2009 v době od 8. 10. 2009 do 19. 10. 2012 396) sp. zn. 51 C 446/2009 v době od 10. 10. 2009 do 16. 10. 2012 397) sp. zn. 51 C 447/2009 v době od 10. 10. 2009 do 15. 10. 2012 398) sp. zn. 51 C 448/2009 v době od 14. 10. 2009 do 19. 10. 2012 399) sp. zn. 51 C 449/2009 v době od 14. 10. 2009 do 19. 10. 2012 400) sp. zn. 51 C 454/2009 v době od 14. 10. 2009 do 10. 10. 2012 401) sp. zn. 51 C 458/2009 v době od 8. 10. 2009 do 9. 10. 2012 402) sp. zn. 51 C 460/2009 v době od 15. 12. 2010 do 15. 10. 2012 403) sp. zn. 51 C 461/2009 v době od 7. 10. 2009 do 15. 10. 2012 404) sp. zn. 51 C 462/2009 v době od 8. 10. 2009 do 1. 9. 2010, od 7. 1. 2011 do 18. 10. 2012 405) sp. zn. 51 C 469/2009 v době od 14. 10. 2009 do 19. 10. 2012 406) sp. zn. 51 C 470/2009 v době od 14. 10. 2009 do 19. 10. 2012 407) sp. zn. 51 C 471/2009 v době od 16. 10. 2009 do 18. 10. 2012 408) sp. zn. 51 C 474/2009 v době od 17. 10. 2009 do 15. 10. 2012 409) sp. zn. 51 C 476/2009 v době od 17. 10. 2009 do 12. 10. 2012 410) sp. zn. 51 C 479/2009 v době od 20. 10. 2009 do 18. 10. 2012 411) sp. zn. 51 C 483/2009 v době od 26. 11. 2009 do 9. 10. 2012 412) sp. zn. 51 C 484/2009 v době od 26. 11. 2009 do 9. 10. 2012 413) sp. zn. 51 C 490/2009 v době od 26. 11. 2009 do 19. 10. 2012 414) sp. zn. 51 C 493/2009 v době od 26. 11. 2009 do 9. 10. 2012 415) sp. zn. 51 C 494/2009 v době od 29. 10. 2009 do 19. 10. 2012 416) sp. zn. 51 C 495/2009 v době od 26. 11. 2009 do 18. 10. 2012 417) sp. zn. 51 C 499/2009 v době od 26. 11. 2009 do 19. 10. 2012 418) sp. zn. 51 C 501/2009 v době od 26. 11. 2009 do 19. 10. 2012 419) sp. zn. 51 C 503/2009 v době od 26. 11. 2009 do 16. 10. 2012 420) sp. zn. 51 C 507/2009 v době od 26. 11. 2009 do 10. 10. 2012 421) sp. zn. 51 C 509/2009 v době od 26. 11. 2009 do 15. 10. 2012 422) sp. zn. 51 C 511/2009 v době od 26. 11. 2009 do 19. 10. 2012

423) sp. zn. 51 C 514/2009 v době od 13. 10. 2011 do 26. 10. 2012 424) sp. zn. 51 C 515/2009 v době od 1. 12. 2009 do 19. 10. 2012 425) sp. zn. 51 C 516/2009 v době od 26. 11. 2009 do 9. 10. 2012 426) sp. zn. 51 C 517/2009 v době od 26. 11. 2009 do 16. 10. 2012 427) sp. zn. 51 C 518/2009 v době od 26. 11. 2009 do 16. 10. 2012 428) sp. zn. 51 C 523/2009 v době od 26. 11. 2009 do 10. 10. 2012 429) sp. zn. 51 C 526/2009 v době od 26. 11. 2009 do 19. 10. 2012 430) sp. zn. 51 C 531/2009 v době od 19. 1. 2010 do 15. 10. 2012 431) sp. zn. 51 C 533/2009 v době od 19. 1. 2010 do 16. 10. 2012 432) sp. zn. 51 C 534/2009 v době od 19. 1. 2010 do 22. 6. 2012 433) sp. zn. 51 C 537/2009 v době od 18. 12. 2009 do 16. 10. 2012 434) sp. zn. 51 C 538/2009 v době od 18. 12. 2009 do 15. 10. 2012 435) sp. zn. 51 C 540/2009 v době od 18. 12. 2009 do 19. 10. 2012 436) sp. zn. 51 C 541/2009 v době od 18. 12. 2009 do 18. 10. 2012 437) sp. zn. 51 C 544/2009 v době od 18. 12. 2009 do 15. 10. 2012 438) sp. zn. 51 C 549/2009 v době od 18. 12. 2009 do 19. 10. 2012 439) sp. zn. 51 C 550/2009 v době od 5. 1. 2010 do 1. 10. 2012 440) sp. zn. 51 C 551/2009 v době od 5. 1. 2010 do 16. 10. 2012 441) sp. zn. 51 C 552/2009 v době od 5. 1. 2010 do 16. 10. 2012 442) sp. zn. 51 C 555/2009 v době od 19. 1. 2010 do 19. 10. 2012 443) sp. zn. 51 C 562/2009 v době od 9. 1. 2010 do 19. 10. 2012 444) sp. zn. 51 C 563/2009 v době od 9. 1. 2010 do 18. 10. 2012 445) sp. zn. 51 C 570/2009 v době od 5. 1. 2010 do 19. 10. 2012 446) sp. zn. 51 C 571/2009 v době od 5. 1. 2010 do 17. 10. 2012 447) sp. zn. 51 C 572/2009 v době od 5. 1. 2010 do 15. 10. 2012

tedy

zaviněně porušila

povinnosti soudce a ohrozila důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů.

Tím spáchala kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

Za to s e j í ukládá

podle § 88 odst. 1 písm. b) zák. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kárné opatření s n í ž e n í p l a t u o 20 % na dobu 12 (dvanácti) měsíců, počínaje měsícem následujícím po právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

I. Obsah návrhu

Navrhovatel vytkl kárně obviněné soudkyni průtahy v celkem 358 věcech rejstříku EC a v 90 věcech rejstříku C. Ve věcech EC trvaly všechny průtahy v době provedení kontroly, tj. v září 2012, 75 věcí od roku 2009, 129 od roku 2010, 151 od roku 2011. Nejkratší nečinnost byla zaznamenána v období od 21. 5. 2011 do 17. 9. 2012. Ve věcech C jsou vytýkány průtahy v délce 1 x 10 měsíců, 7 x v délce 1-2 roky, 60 x v délce 2-3 roky, 24 x delší než 3 roky (pozn.: 2 průtahy jsou rozděleny do dvou úseků).

K osobě kárně obviněné soudkyně navrhovatel uvedl, že byla jmenována do funkce soudkyně dne 2. 1. 1992. Jako bývalá zaměstnankyně Státní arbitráže ČR byla přidělena k výkonu funkce soudce ke Krajskému obchodnímu soudu v Praze, po jeho zrušení byla přidělena od 1. 1. 2001 k Městskému soudu v Praze. Od 1. 7. 2001 je kárně obviněná soudkyně předsedkyní senátu Obvodního soudu pro Prahu 9. V senátu č. 51 C (od r. 2009 rovněž č. 51 EC) jí byly až do 31. 12. 2010 přidělovány výlučně věci občanskoprávní se specializací obchodní. Od 1. 1. 2011 rozhoduje kárně obviněná soudkyně obecné občanskoprávní věci zapisované v rejstříku C zdejšího obvodního soudu.

Ve dnech 7. 9. 2012 až 17. 9. 2012 byla na pokyn předsedy soudu provedena prověrka soudních spisů v nerozhodnutých věcech senátu 51 EC Obvodního soudu pro Prahu 9 napadlých v letech 2009 a 2010. Prověrka se týkala celkem 381 věcí, přičemž u 23 věcí nebyl spis kárně obviněnou soudkyní ke kontrole dozorčí úřednici vůbec předložen. Z kontrolovaných spisů bylo zjištěno, že ihned po nápadu věci byly spisy předány kárně obviněné soudkyni, případně dle jejího pokynu předloženy asistentovi soudce (Mgr. K., Mgr. V.). V případě, že uvedené spisy byly předány asistentovi soudce, byly jím dle písemného pokynu soudkyně vytištěny přílohy spisu a dále provedena lustrace osob (dotaz na Centrální evidenci obyvatel, výpis z insolvenčního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, atp.). Dále již ve spisech nebyly kárně obviněnou činěny až do provedení prověrky jiné úkony, zejména směřující vůči účastníkům řízení, s cílem rozhodnout ve věci samé. Závěry prověrky byly předloženy předsedovi soudu dne 24. 9. 2012.

S ohledem na výsledky prověrky byly předložené spisy senátu 51 EC předány v souladu se změnou Rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 9 na rok 2012 č. 10 k vyřízení vyšší soudní úřednici zdejšího soudu D. V., a to dne 13. 9. 2012 (věci napadlé v roce 2009), resp. dne 17. 9. 2012 (věci napadlé v roce 2010). Tímto dnem došlo rovněž k ukončení zaviněné nečinnosti kárně obviněné soudkyně, neboť po faktickém předání spisů vyšší soudní úřednici již objektivně nemohla v předmětných řízeních žádné úkony činit. Vzhledem k počtu věcí rozhodovaných kárně obviněnou soudkyní, jakož i s ohledem na časovou a právní náročnost rozhodovaných obchodních věcí napadlých do senátu 51 EC, má předseda soudu za to, že jako porušení povinnosti soudce postupovat v řízení bez průtahů [§ 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále též zákon o soudech a soudcích )], dosahující svou intenzitou kárného provinění, lze považovat případy, kdy kárně obviněná soudkyně neučinila úkon do tří měsíců poté, kdy jí byl spis předložen. Tento závěr ostatně vyplývá i z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2011, č. j. 11 Kss 2/2011-79, který se týkal jiného kárného provinění (spočívajícího rovněž v nečinnosti) téže soudkyně.

Ve dnech 22. 10. 2012 až 29. 10. 2012 byla na pokyn předsedy soudu provedena prověrka soudních spisů v nevyřízených věcech senátu č. 51 C Obvodního soudu pro Prahu 9 napadlých do 30. 9. 2009. Prověrka se týkala celkem 92 věcí, přičemž všechny požadované spisy byly kárně obviněnou soudkyní ve dnech 17. a 19. 10. 2012 předloženy ke kontrole. Z kontrolovaných spisů vyplynulo, že po nápadu věci byly spisy předány kárně obviněné soudkyni k dalšímu postupu, a to včetně věcí s návrhem na vydání platebního rozkazu. Asistentovi soudce byly spisy předkládány až na základě písemného pokynu soudkyně, v němž byly vymezeny úkoly, které má asistent provést (zpravidla: výpis z centrální evidence obyvatel, z obchodního rejstříku, vyhotovení usnesení podle § 43 o. s. ř., příprava spisu). Ve většině případů (viz níže) činila soudkyně úkony až v průběhu roku 2012, nehledě k do spisu průběžně zakládaným výpisům z obchodního, živnostenského či dalších rejstříků. V některých spisech žádný úkon neprovedla. Přitom je podstatné, že ani vyjmenované průběžné interní úkony soudce neměly vliv na postup v řízení, nepůsobily pohyb spisu, a účastníci se o nich nedozvěděli. Kárně obviněná soudkyně nereagovala ani na dotazy účastníků na stav řízení.

S ohledem na shora uvedené má navrhovatel za to, že v níže uvedených věcech došlo k porušení povinnosti soudce postupovat v řízení bez průtahů (§ 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění), a to konkrétně v důsledku zaviněné nečinnosti soudkyně po uplynutí doby tří měsíců od okamžiku, kdy jí byl spis předložen.

Kárně obviněná soudkyně byla shledána vinnou z kárného provinění rozhodnutím kárného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2011, č. j. 11 Kss 2/2011-79 (zde se jednalo o nečinnost v období 1. 1. 2008-3. 11. 2010). Oproti předchozímu kárnému řízení došlo u Obvodního soudu pro Prahu 9 ke změně, neboť od 1. 1. 2011 byla zrušena tzv. obchodní specializace a v příslušných senátech rejstříku C jsou soudcům věci v souladu s rozvrhem práce přidělovány bez ohledu na specializaci. Dále je třeba zohlednit, že od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 nebyly nové věci senátu 51 C Mgr. M. přidělovány, přičemž je v souladu se změnou rozvrhu práce projednávali a rozhodovali o nich jiní soudci zdejšího soudu.

Uvedené je lépe patrné z Tabulky č. 1:

převzato nápad vyřízeno nevyřízeno Mgr. M. 2009 281 677 471 541

2010 542 153 339 449

2011 450 262 282 499

2012 500 446 327 658 Celkem 1538 1419 Tabulka č. 1

Z Tabulky č. 1 vyplývá, že nápad nových věcí rejstříku C kárně obviněné soudkyně činil za celý rok 2010 pouze 153 věcí. Naproti tomu v senátu soudkyně zdejšího soudu JUDr. M. K. č. 53 C činil nápad nových občanskoprávních věcí za celý rok 2010 celkem 376 věcí, jak vyplývá z Tabulky č. 2:

převzato nápad vyřízeno nevyřízeno JUDr. K. 2009 188 703 395 174

2010 173 376 243 140

2011 142 262 214 194

2012 194 425 412 344 Celkem 1766 1264 Tabulka č. 2

Z porovnání obou Tabulek je rovněž zřejmé, že rozdíl cca 93 věcí, které Mgr. M. přebírala v senátu č. 51 C k 1. 1. 2009 navíc oproti senátu JUDr. K. č. 53 C (281 věcí: 188 věcí), jí byl více než vyrovnán hned v roce 2010, kdy se stala zákonnou soudkyní ve 153 civilních věcech, kdežto JUDr. K. v 376 věcech (tj. rozdíl 223 věcí).

Z téhož porovnání je taktéž dobře patrné, že zatímco nápad 703 nových věcí v senátu č. 53 C JUDr. K. v roce 2009 neznamenal na počátku roku následujícího (2010) vzestup počtu jí převzatých věcí (188 věcí k 1. 1. 2009 oproti 173 věcem k 1. 1. 2010), došlo v senátu č. 51 C kárně obviněné k dramatickému zvýšení (281 věcí k 1. 1. 2009 oproti 541 věcem k 1. 1. 2010).

Obdobné závěry lze učinit i z porovnání senátů č. 51 EC a č. 53 EC, k jejichž otevření došlo vzhledem ke změně právní úpravy v roce 2009 (elektronický platební rozkaz).

Porovnání senátu kárně obviněné se senátem JUDr. K. bylo zvoleno z důvodu, že i tato soudkyně řešila až do konce r. 2010 výhradně obchodněprávní nápad. Porovnávané senáty tak v předmětném období obsahovaly stejnou strukturu projednávaných věcí.

Nelze přitom zjednodušeně říci, že by kárně obviněná soudkyně nevykazovala přiměřený výkon-tento ovšem jednoznačně nevedl k pravomocnému skončení jí přidělených věcí v dostatečném počtu. Výše uváděné skutečnosti jsou úzce spjaty se zásadním problémem soudcovské činnosti kárně obviněné soudkyně, a sice s organizací její soudcovské práce. I když je senát č. 51 C obsazen vedle kárně obviněné jako předsedkyně senátu ještě asistentem soudce a rejstříkovou referentkou, soudkyně jejich kapacit nevyužívá dostatečně. Kárně obviněná se snaží vypracovávat každé rozhodnutí osobně, včetně jednoduchých usnesení procesní povahy (usnesení s výzvou k odstranění vad podání, usnesení s výzvou ke splnění povinnosti zaplatit soudní poplatek, apod.). Tento způsob organizace práce pak ovšem vede logicky k tomu, že k vypracování i těchto pro další postup v řízení sice důležitých, avšak svou podstatou jednoduchých rozhodnutí, potřebuje kárně obviněná soudkyně neúměrně dlouhou dobu.

Nehospodárné nakládání s vlastními odbornými silami i nevyužívání práce ostatního odborného aparátu senátu č. 51 C, resp. č. 51 EC, vede v konečném důsledku k nečinnosti ve zcela nepřiměřeném počtu věcí, a tedy k mimořádně závažným průtahům řízení.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb. návrh na zahájení kárného řízení musí být podán nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, které jsou rozhodné pro podání návrhu, nejpozději však do 3 let ode dne spáchání kárného provinění. Vedení Obvodního soudu pro Prahu 9 se dozvědělo o průtazích, které jsou předmětem tohoto návrhu, na základě sdělení výsledků prověrky soudních spisů senátu č. 51 EC dne 24. 9. 2012 a dále z výsledků prověrky spisů senátu č. 51 C dne 30. 10. 2012. Vzhledem k tomu je dle navrhovatele šestiměsíční subjektivní lhůta zachována ve vztahu ke všem skutkům.

Objektivní lhůta je též zachována, neboť u nečinnosti se jedná o trvající delikt, u kterého dnem jeho spáchání je den ukončení protiprávního stavu, tj. den ukončení zaviněné nečinnosti. V naprosté většině případů došlo k ukončení nečinnosti soudkyně až v září či říjnu 2012, a i v těch případech, kdy v řešené věci bylo zaznamenáno více průtahů, nebyl nejstarší z nich ukončen dříve než v září 2010.

Nedostatky v práci předsedkyně senátu Mgr. M. M. jí byly vytknuty předsedou zdejšího soudu podle § 88a zákona o soudech a soudcích dne 27. 12. 2006, sp. zn. 30 Spr 1479/2006. Dále byla uznána vinnou již výše zmíněným rozhodnutím kárného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2011, č. j. 11 Kss 2/2011-79. Kárně obviněná soudkyně tedy již byla uznána vinnou z typově shodného zaviněného porušení povinností soudce, to však nevedlo k nápravě její činnosti. Naopak, kárně obviněná soudkyně při obdobném či dokonce nižším vytížení než v předchozí době zaviněně způsobila neodůvodněné průtahy v nejméně 450 věcech.

Skutečnost, že se kárně obviněná soudkyně zaviněného porušení povinností dopustila i přesto, že za typově shodnou nečinnost již byla v minulosti kárně odsouzena, resp. bylo jí v minulosti rovněž vytknuto, považuje navrhovatel za významnou přitěžující okolnost. Ani rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu nevedlo totiž soudkyni k přehodnocení jejích pracovních návyků a ke změně organizace práce. Závažnost kárného provinění je patrná i z mimořádného počtu věcí, v nichž spisové prověrky ukázaly průtahy v řízení.

Navrhovatel nepopírá, že kárně obviněná soudkyně v minulosti rozhodovala velké množství věcí a že je na svém pracovišti lidsky pozitivně vnímána. Tyto její zásluhy či pozitivní lidské rysy však nemohou v žádném případě překrýt vytýkané nedostatky.

Výše popsané závažné porušení povinností bylo s kárně obviněnou projednáno dne 15. 1. 2013. Kárně obviněné soudkyni byla poskytnuta lhůta ke zvážení kroku vzdání se funkce soudce. Po jejím uplynutí však kárně obviněná soudkyně vedení soudu sdělila, že se funkce soudce přes vytýkané skutečnosti vzdát nehodlá.

Navrhovatel s ohledem na výše uvedené proto navrhuje, aby kárně obviněná soudkyně byla uznána vinnou zaviněným opakovaným porušením svých povinností soudce spočívajícím v nečinnosti v řízeních uvedených v návrhu, a aby jí bylo uloženo kárné opatření podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona o soudech a soudcích, a to odvolání z funkce soudce.

II. Vyjádření kárně obviněné soudkyně

Kárně obviněná soudkyně podala vyjádření prostřednictvím svého obhájce. V prvé řadě namítla zánik kárné odpovědnosti podle § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb. Rozhodnutím kárného senátu NSS ze dne 2. 11. 2011, č. j. 11 Kss 2/2011-79, byla uznána vinnou z průtahů za období let 2008-2011. Pokud tedy navrhovatel před podáním tohoto kárného návrhu prováděl prověrku spisů za období let 2008-2010, pak by při pečlivém přístupu musel zjistit i průtahy v řízení ve všech 450 věcech, které jsou předmětem této žaloby. Zpochybnila tedy tvrzení navrhovatele, dle kterého se o nedostatcích v nyní vytýkaných věcech dozvěděl až v září a říjnu 2012. Dle jejího názoru došlo též ve většině věcí i k překročení objektivní tříleté lhůty, neboť návrh byl podán 21. 2. 2013, neodůvodněné průtahy nastávají již do 3 měsíců poté, kdy spis byl předložen soudci, pokud neučiní žádný úkon, potom ve všech věcech napadlých v r. 2009 a ve věcech napadlých do listopadu 2010 došlo k překročení 3leté lhůty po údajném spáchání kárného provinění.

Kárně obviněná soudkyně dále namítla nesprávnost kontrolní činnosti předsedy soudu, pokud zjistil průtahy až po více než 3 letech. Toto by mělo zakládat kárnou odpovědnost funkcionáře soudu. Dále ve vyjádření vyčíslila počet věcí napadených do senátu 51 C ve srovnání s nápadem ostatních civilních senátů bez specializace na obchodní spory. Tyto údaje jsou uvedeny v grafech a přílohách, týkají se období od roku 2001.

Od roku 2009 byl zaveden rejstřík EC. V obchodních sporech přitom nebylo možno v tomto roce vydávat platební rozkazy, bylo nutno odstraňovat vady, doplnit žalobu o skutková tvrzení a o označení a předložení důkazů podle § 43 o. s. ř., spory projednat a nezákonné požadavky zamítat. Kárně obviněná soudkyně považuje tento postup za správný, jedná se o odpovědnost soudce za svá rozhodnutí. Za hospodárné využívání potenciálu VSÚ či asistenta nelze považovat stav, kdy jsou vydána nezákonná rozhodnutí (EPR, PR) či výzvy. V roce 2009 bylo v 99% věcí nutno vydat výzvu k odstranění vad podle § 43 o. s. ř. či dle § 104 odst. 2 o. s. ř. k předložení plných mocí či zmocnění. I k vydání výzvy k odstranění vad je nutno dát pokyn asistentu nebo VSÚ.

Kárně obviněná soudkyně nezpochybňuje, že po dobu 6 měsíců byl senátu 51 C snížen nápad nových věcí, ale počátek negativního stavu nastal již v roce 2001. Vývoj nápadu do senátu 51 C: 2001 (od 1. 7.): 423 věcí (do ostatních civilních senátů 240 sporů) 2002: 482 (z toho kárně obviněné soudkyni 350 sporů, zbytek JUDr. M.) 2003: 154 věcí (měsíční pracovní neschopnost, operace tumoru) 2004: 332 věcí (ostatní civilní senáty průměrně 230) 2005: 307 věcí (ostatní civilní senáty průměrně 330) 2006: 341 věcí (ost. civilní senáty prům. 270) 2007: 398 věcí (ost. civilní senáty prům. 320) 2008: 418 věcí (ost. civilní senáty prům. 380) 2009: 926 věcí (ost. civilní senáty prům. 540) 2010: 777 věcí (ost. civilní senáty prům. 607)

Z uvedeného kárně obviněná dovozuje, že nápad do jejího senátu 51 C dlouhodobě a výrazně převyšuje nápad v ostatních civilních senátech.

Počet vyřízených věcí v senátu 51 C: 2004-325 za rok, 30 měsíčně 2005-314 za rok, 30 měsíčně 2006-401 za rok, 36 měsíčně 2007-394 za rok, 39 měsíčně 2008-500 za rok, 47 měsíčně 2009-519 za rok, 48 měsíčně 2010-301 za rok, 29 měsíčně (pozn.: údaj o 2011 chybí) 2012-339 za rok, 33 měsíčně

Soudkyně odkazuje na svoji 20letou činnost, odmítá tvrzení, že není ochotna plnit základní povinnosti soudce. Nebylo jí nikdy vytknuto neplnění konkrétní povinnosti, nikdy neodmítla přidělenou práci, radu či pomoc ze strany kolegů, asistentů či administrativních pracovníků. Vedením soudu jí nebylo sděleno, co považuje za zcela nehospodárné v rámci přípravy věci k jednání a rozhodnutí , jak navrhovatel uvádí v žalobě, nemohla se tedy k takové případné výtce vyjádřit a poučit se z ní.

Navrhuje, aby bylo vyžádáno vyjádření soudcovské rady k její práci a dále, aby byl vyslechnut soudce JUDr. M. M. (nyní soudce Okresního soudu v Litoměřicích), který by se měl vyjádřit k jejímu chování a přístupu k práci, rovněž k rozvrhu práce, upozorňování vedení na nerovnoměrné přidělování spisů, nedostatek administrativních pracovníků a k zatížení soudců s obchodní specializací.

Na závěr kárně obviněná soudkyně uvádí, že soudce se nemá nechat ovlivnit počtem napadených věcí, ale rozhodovat pouze dle zákona a svědomí. Nečinnost soudce nemůže spočívat v tom, že soudce nestihne v krátké lhůtě vše, co mu je přiděleno k rozhodnutí, pokud tento počet dlouhodobě přesahuje únosnou mez a nemá k práci potřebné podmínky. Soudce nemůže ovlivnit zajištění materiálních a personálních podmínek na soudě, přesto má nést odpovědnost za rychlost, množství a kvalitu rozhodnutých věcí. Soudkyně z uvedených důvodů navrhuje, aby kárný senát řízení o žalobě zastavil dle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. nebo vydal rozhodnutí o zproštění kárného obvinění v plném rozsahu.

III. Ústní jednání, dokazování

Navrhovatel při ústním jednáním přednesl návrh shodného obsahu, jak je konstatováno výše. Na dotaz senátu uvedl, že činnost kárně obviněné soudkyně byla vedením soudu prověřována v roce 2010 a následně v září a říjnu 2012. Městským soudem je každý rok doporučováno provést prověrku u dvou konkrétních soudců, vedení Obvodního soudu pro Prahu 9 mohlo zvážit provedení prověrky u dalšího soudce. Místopředseda soudu pro civilní úsek dále provádí průběžnou kontrolu věcí, které jsou mu předkládány např. k prodloužení lhůty či k vyřízení stížnosti účastníků. Dle navrhovatele je kárně obviněná soudkyně až úzkostlivě pečlivá, velmi podrobně a dlouhou dobu se věnuje i nejjednodušším úkonům, nerozlišuje jejich důležitost. To se logicky projevuje v neúměrné délce řízení, což je pro účastníky řízení nepřijatelné.

Kárně obviněná soudkyně při výslechu zdůraznila, že vždy dávala přednost právům účastníků před rychlým vyřízením věci. K řádnému procesu je nutno důkladně se seznámit se spisem, docílit kvalitní žaloby. Každý soudce má svůj individuální přístup k rozhodovací činnosti. Dle jejího názoru byl obchodní úsek soudu dlouhodobě nerovnoměrně přetěžován, na což bylo vedení soudu ze strany soudců upozorňováno.

Předsedkyně kárného senátu dále seznámila účastníky řízení s výsledky předběžného šetření. Kárný senát si vyžádal od Obvodního soudu pro Prahu 9 zaslání spisů, v nichž navrhovatel kárně obviněné soudkyni vytýká průtahy, a podrobně se seznámil s jejich obsahem. Konstatuje, že obsah spisů odpovídá skutečnostem uvedeným navrhovatelem v návrhu na zahájení kárného řízení, tj. zejména tvrzení o době nečinnosti a úkonech činěných ve spisech kárně obviněnou soudkyní. Kárně obviněná soudkyně se k obsahu spisů nechtěla vyjádřit, tvrzení ohledně průběhu jednotlivých nečinností nezpochybňovala.

Navrhovatel dále připojil k návrhu výkazy CSLAV, kde je uveden přehled věcí v senátech Mgr. M. za léta 2009, 2010, 2011 a 2012. Tyto údaje byly shrnuty v návrhu a výpisy CSLAV byly doloženy k ověření těchto údajů. Kárný senát se s nimi podrobně seznámil a konstatuje, že údaje uvedené v návrhu odpovídají předloženým přílohám. Shodné dokumenty předložil navrhovatel i ohledně senátů JUDr. K.

Kárnému senátu byla dále předložena zpráva o výsledcích prověrky věcí 51 EC ze dne 24. 9. 2012, kterou sepsala R. A., dozorčí úřednice. Dle zápisu byla prověrka provedena ve dnech 7.-17. 9. 2012. Je zde konstatováno, že ve spisech nebyly učiněny žádné úkony s výjimkou prvotní lustrace a vytištění příloh. Spisy byly dle změny č. 10 v rozvrhu práce předány vyšší soudní úřednici. Dále zpráva obsahuje výčet pochybení zjištěných v prověřovaných spisech 51 EC/2009 a 51 EC/2010, která jsou uvedena shodně v návrhu na zahájení řízení. Další zpráva shrnuje výsledky prověrky spisů 51 C ze dne 30. 10. 2012. Sepsala ji rovněž R. A., dozorčí úřednice, dle zápisu byla prověrka provedena ve dnech 22.-29. 10. 2012. Shodně lze konstatovat, že jsou zde popsána zjištěná pochybení v kontrolovaných věcech, které jsou uvedeny v druhé části návrhu na zahájení řízení.

Dalším důkazem navrhovatele je výtka předsedy soudu ze dne 27. 12. 2006, sp. zn. 30 Spr 1479/2006 udělená dle dle § 88 odst. 3 zákona o soudech a soudcích. Soudkyni byly vytknuty zaviněné nedostatky spočívající zejména v nehospodárném postupu v řízení. Navrhovatel předložil zápis z jednání ze dne 15. 1. 2013, na kterém byli přítomni navrhovatel, místopředseda Městského soudu v Praze, místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 9, kárně obviněná soudkyně. Místopředseda městského soudu konstatoval závažné nedostatky v činnosti. Mgr. M. vyslovila potřebu blíže se seznámit s výsledky prověrky a připustila nižší počet rozhodovaných věcí, ale upozornila na obtížnost obchodní agendy a nízkou úroveň návrhů. Místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 9 jí dle zápisu vytkl špatnou organizaci práce, která vede k průtahům. Konstatoval, že její zatíženost nebyla větší, než v ostatních senátech, kde k problémům nedochází. Navrhovatel odkázal na snížený nápad v roce 2010. Na toto jednání navazuje úřední záznam ze dne 5. 2. 2013, který obsahuje vyjádření Mgr. M., že se nehodlá vzdát funkce soudce.

Kárně obviněná soudkyně předložila k důkazu grafy s údaji o celkovém počtu věcí v civilních senátech v letech 2001-2013, souhrnný přehled o výkonnosti soudců Obvodního soudu pro Prahu 9 v letech 2004-2010. Zde byly označeny údaje týkající se jednak Mgr. M. a dále vždy soudců působících v senátech dříve CM a následně C za rok 2004 až 2010 a vždy je zde uvedena průměrná měsíční výkonnost soudkyně, shodně s údaji uvedenými v jejím písemném vyjádření.

Kárný senát si na návrh kárně obviněné soudkyně vyžádal vyjádření Soudcovské rady pro Prahu 9 k činnosti Mgr. M. Soudcovská rada konstatovala, že jí nepřísluší odborně hodnotit pracovní činnost Mgr. M., ohledně podmínek práce Soudcovská rada odkázala na rozvrh práce a statistické údaje. Dále vyjádření obsahuje sdělení, že soudci civilního úseku považují Mgr. M. za přátelskou, vstřícnou a vždy ochotnou konzultovat obchodněprávní problematiku.

Na návrh kárně obviněné soudkyně byl vyslechnut svědek JUDr. M. M., nyní soudce Okresního soudu v Litoměřicích. V úvodu výslechu uvedl, že byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 9 od roku 2002 do prosince 2011, byl zařazen na obchodním, později na civilním úseku soudu. K navrhovateli i kárně obviněné soudkyni má běžný pracovní kolegiální vztah. Dle jeho názoru měli soudci obchodního úseku v roce 2002 výrazně vyšší nápad (trojnásobný) než soudci civilní. Svědek na tuto skutečnost upozorňoval průběžně vedení soudu, k účinnému opatření však došlo až v roce 2010, kdy byla zrušena obchodní specializace. JUDr. M. upozornil, že soudci obchodního úseku byli oproti ostatním soudcům dlouhodobě přetíženi, což se mohlo na jejich činnosti projevit i po zrušení specializace a po zavedení rovnoměrného přidělování.

Kárný senát konstatoval k předloženým dokumentům účastníků řízení obsahujícím údaje ze systému CSLAV a ISAS, že se jedná pouze o zpřesnění údajů již dříve soudu prokázaných. Byl zamítnut návrh navrhovatele na provedení výslechu bývalého místopředsedy Obvodního soudu pro Prahu 9, JUDr. J. M. a předsedy soudu JUDr. A. R., kteří se měli vyjádřit ke skutečnostem týkajícím se nerovnoměrného rozložení práce na úsecích soudu, neboť počet věcí přidělovaných jednotlivým senátům bez pochybností vyplývá z již předložených listinných dokumentů a nikdo z účastníků je nezpochybnil.

Navrhovatel v závěrečné řeči uvedl, že dle jeho názoru bylo prokázáno, že vytýkaný skutek, tj. průtahy v řízeních, se stal a zavinění nese kárně obviněná soudkyně. Nedostatky v její činnosti, které jí byly vytknuty předchozím rozhodnutím kárného senátu, nebyly odstraněny, důsledky v podobě průtahů v řízení nesou účastníci. Trvá proto na původním návrhu na uložení kárného opatření zproštění z funkce soudce.

Obhájce kárně obviněné soudkyně poukázal na opožděnost návrhu z důvodu nedodržení subjektivní i objektivní lhůty k zahájení kárného řízení. Připustil, že k průtahům v řízeních skutečně došlo, zavinění však nelze přičítat kárně obviněné soudkyni. V řízení bylo dle jeho názoru prokázáno, že soudkyně neměla vytvořeny podmínky k tomu, aby ve všech věcech přidělených jí k rozhodnutí mohla postupovat bez průtahů. Nelze vyloučit, že v některých věcech došlo ze strany soudkyně k marginálnímu pochybení, navrhovaná sankce je však zcela nepřiměřená povaze těchto nedostatků.

Kárně obviněná soudkyně poukázala na skutečnost, že soudce v současném systému nemá nejen prostor na prostudování spisu a zpracování kvalitního rozhodnutí, ale ani na studium, školení a zvyšování odborné úrovně. Soudce by neměl být úředníkem s kulatým razítkem, měl by skutečně v potřebné kvalitě rozhodovat o právech a povinnostech.

IV. Hodnocení důkazů, závěr

Kárný senát se nejprve k námitce obhájce kárně obviněné soudkyně zabýval zjištěním, zda ve věci byly dodrženy subjektivní a objektivní lhůty k podání návrhu na zahájení kárného řízení. Dle ustanovení § 9 zákona č. 7/2002 Sb. musí být návrh na zahájení kárného řízení podán nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, které jsou rozhodné pro podání návrhu, nejpozději však do 3 let ode dne spáchání kárného provinění. Návrh na zahájení kárného řízení byl u Nejvyššího správního soudu podán dne 21. 2. 2013. Subjektivní lhůta je tedy zachována pro jednání, o kterém se navrhovatel dozvěděl nejpozději 21. 8. 2012. Kontroly, na základě kterých byl podán návrh na zahájení kárného řízení, nebyly zahájeny před tímto datem (září a říjen 2012). Kárný senát tyto skutečnosti ověřil z dokumentace předložené navrhovatelem.

Obhájce kárně obviněné soudkyně spatřoval nedodržení subjektivní lhůty k podání návrhu na zahájení kárného řízení v možnosti navrhovatele zjistit průtahy v řízeních, které jsou předmětem nyní projednávaného návrhu, při zachování obvyklé pečlivosti již dříve, například při kontrole spisů prováděné v roce 2010. Kárný senát však již v minulosti opakovaně vyjádřil názor, dle něhož "pojem skutek v případě kárných žalob pro nečinnost nelze vztahovat k určitému časovému období, ve kterém dojde k nečinnosti v libovolném počtu řízení, nýbrž vždy jen ke konkrétnímu případu nečinnosti. Individualizace postihu za kárné provinění totiž vyžaduje, aby se vždy posuzovaly konkrétní okolnosti každého řízení, u něhož mělo dojít k nečinnosti (průtahům). Tomu musí odpovídat rovněž výrok kárného rozhodnutí, z něhož musí být jednoznačně patrno nejen to, v jakém období docházelo k průtahům (nečinnosti), nýbrž také, o jaká řízení se jednalo a v čem tato nečinnost konkrétně spočívala" (viz například rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2012, č. j. 11 Kseo 4/2009-111). Na základě tohoto závěru lze konstatovat, že pokud bylo v předchozím rozhodnutí pravomocně rozhodnuto o tom, že se kárně obviněná soudkyně dopustila nečinnosti v řízení, která se liší od nyní projednávané věci, není tím založena překážka ne bis in idem ve vztahu k jiným řízením za stejné období.

Judikatura kárných senátů upřesnila, že počátek subjektivní lhůty se odvozuje od okamžiku, kdy navrhovatel má k dispozici informace v rozsahu a podobě, ze kterých již může dovodit bez pochybností, že došlo ke kárnému provinění. Subjektivní lhůta tedy nezačíná běžet okamžikem, ve kterém navrhovatel získá např. pochybnosti o plynulosti řízení vedených určitým soudcem, ale až ve chvíli, kdy má k dispozici relevantní informace tyto pochybnosti potvrzující. Jestliže dle ustanovení § 9 zákona č. 7/2002 Sb. musí být návrh na zahájení kárného řízení podán nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, vztahuje se počátek této lhůty k reálné a nikoliv pouze domnělé znalosti navrhovatele uvedených skutečností. Před prověřováním jednání, která by se udála před nepřiměřeně dlouhou dobou, chrání soudce zakotvení objektivní tříleté lhůty.

Kárný senát ze zápisů o prověrkách ověřil, že navrhovatel se závěry, na základě nichž podal návrh na zahájení kárného řízení, dozvěděl nejdříve v září a říjnu 2012, subjektivní šestiměsíční lhůta pro podání kárného návrhu tedy byla dodržena. Objektivní tříletá lhůta byla též zachována, neboť žádný z vytýkaných průtahů nebyl ukončen před datem 21. 2. 2010. Kárný senát tedy neshledal podmínky pro zastavení kárného řízení z důvodu opožděného podání návrhu na zahájení řízení (§ 14 písm. a/ zákona č. 7/2002 Sb.).

Dále kárný senát vyhodnotil důkazy provedené při ústním jednání. Vytýkaná pochybení se týkala výhradně průtahů v řízeních. Kárný senát ze spisů předložených Obvodním soudem pro Prahu 9 ověřil, že jejich obsah odpovídal tvrzením navrhovatele. Kárně obviněná soudkyně ostatně tato tvrzení nijak nezpochybnila, nečinnost připouštěla, zpochybnila však své zavinění za tento stav a svoji obhajobu zaměřila na podmínky k činnosti, zejména vysoké zatížení neúměrným počtem věcí.

Předmětem dokazování a hodnocení ze strany kárného senátu tedy bylo posouzení uvedených skutečností ve vztahu k definici kárného provinění dle ustanovení § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích. Dle kárného senátu bylo jednoznačně prokázáno, že ve všech věcech uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí došlo v postupu soudkyně k výrazným časovým prodlevám mezi jednotlivými úkony (zejména na počátku řízení), které neměly opodstatnění v průběhu těchto řízení a bylo je nutno hodnotit jako nedůvodnou nečinnost. Tomuto závěru zcela odpovídá obsah spisů, ve kterých mělo dojít k uvedeným nedostatkům, výpisy z evidence ISAS, a též v této věci zcela shodná vyjádření navrhovatele i kárně obviněné soudkyně.

Kárný senát se dále zabýval otázkou, zda toto porušení povinností naplňuje skutkovou podstatu kárného provinění definovanou v ustanovení § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, včetně zavinění. Podle tohoto ustanovení je kárným proviněním soudce zaviněné porušení jeho povinností, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. V kárném řízení soudců vedeném dle zákona č. 7/2002 Sb. není pro zavinění stanovena zákonem vyžadovaná specifická forma, kárné provinění lze tedy spáchat jakoukoliv formou zavinění, včetně nevědomé nedbalosti. Rozhodování v zákonem stanovených či přiměřených lhůtách je považováno za součást práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod; čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech), neodůvodněné průtahy v řízení je proto nutno hodnotit jako zaviněné porušení povinností soudce a jednání způsobilé nejméně narušit důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích.

Kárně obviněná soudkyně namítala na svoji obhajobu, že jí nelze přičítat zavinění za vznik těchto průtahů, neboť vysoký počet věcí, který je jí přidělován k rozhodování, neumožňuje činit ve všech těchto věcech úkony v přiměřené době. Navrhovatel v souvislosti s touto obhajobou poukazoval na bezproblémovou činnost ostatních soudců civilního úseku, včetně soudců s předchozí obchodní specializací, kterým je přidělováno srovnatelné množství věcí a k průtahům v jimi vedených řízeních nedochází. Příčinu nedostatků činnosti kárně obviněné soudkyně navrhovatel spatřoval v nedostatečně systematickém přístupu soudkyně k organizaci její práce, zejména v neschopnosti rozlišovat podstatné a méně náročné úkony a rozdělovat úkoly mezi administrativní a pomocné pracovníky. Kárně obviněná soudkyně naopak namítala dlouhodobé přetěžování soudců s obchodní specializací oproti soudcům, kterým je přidělována výhradně civilní agenda.

Kárný senát uvážil skutečnosti tvrzené kárně obviněnou soudkyní i navrhovatelem. V konstantní judikatuře kárných senátů je zdůrazňováno, že činnost soudce se vzpírá obecně platnému normování. V projednávané věci není sporu o tom, že kárně obviněná soudkyně byla zatížena velkým počtem věcí přidělených jí k rozhodnutí, vykazovala též uspokojivý a relativně vysoký počet rozhodnutých věcí. Bylo tedy nutno posoudit, zda se při tomto zatížení mohla vyvarovat negativním důsledkům v podobě dlouhých prodlev mezi úkony v jednotlivých řízeních.

Kárný senát na základě zjištěných skutečností v přípravném řízení a ústním jednání dospěl k závěru, že provedené důkazy nasvědčují závěru, že kárně obviněná soudkyně, pravděpodobně ve snaze odvádět z jejího pohledu precizní výsledky činnosti, podcenila organizační nároky, které k rozhodovací činnosti soudce neoddělitelně patří. Je nutno souhlasit s tím, že při vysokém počtu rozhodovaných věcí nelze činit úkony ve všech věcech bez jakékoliv prodlevy, a v žádném případě by v soudním řízení nemělo být postupováno mechanicky, bez zvážení všech možností, kterými mohou účastníci uplatnit v případě potřeby svá práva. Součástí těchto úvah však je vždy též rozlišování mezi podstatnými a méně náročnými úkony v řízení, včetně rozhodnutí soudce, že určité úkony, ať již jednotlivě nebo typově, má v řízení provést vyšší soudní úředník či asistent (má-li je soudce k dispozici). Kárný senát zdůrazňuje, že stanovení hranice mezi úkony, které by vždy měl provádět soudce a které by naopak měl z důvodu efektivity práce svěřit svému pomocnému aparátu, je vždy zcela individuální, bez možnosti vždy platného zobecnění. V projednávané věci nebylo předmětem podrobného dokazování, zda kárně obviněná soudkyně uvedenou selekci vykonávala. Bylo však konstatováno, že mezi její činností a činností kolegů se srovnatelným zatížením existuje výrazná kvantitativní disproporce, která již překračuje meze způsobené přirozenými individuálními rozdíly v přístupu k výkonu funkce soudce.

Nelze akceptovat, aby soudce rezignoval na organizaci jednotlivých složek své činnosti a ponechával spisy dlouhodobě bez provedení jednoduchých úkonů za situace, kdy není odkázán pouze na osobní výkon práce, ale má k dispozici vyššího soudního úředníka či asistenta. V projednávaném případě kárný senát neshledal při porovnání s činností ostatních soudců stejného úseku soudu objektivní důvody, které by odůvodňovaly prodlevy v uvedeném časovém rozsahu a zejména v natolik vysokém počtu projednávaných věcí. Kárně obviněná soudkyně sice v minulosti mohla být vystavena velkému pracovnímu vypětí vyplývajícímu z vysokého zatížení soudců obchodního úseku, avšak ani to ji nezprošťuje povinnosti zorganizovat si svoji činnost tak, aby přijala systém, který by neponechával náhodě dobu vyřízení jednotlivých věcí bez zjišťování jejich priority a náročnosti. Kárně obviněná soudkyně i přes objektivní nečinnost v několika stech věcech po relativně dlouhou dobu v tomto směru odmítla připustit jakékoliv pochybení, tedy i možnost, že by v tomto směru mohla svoji činnost změnit. V takovém postupu spatřoval kárný senát porušení povinnosti soudce svědomitě vykonávat svoji funkci (§ 80 odst. 1 zákona o soudech a soudcích).

Kárný senát tento přístup posoudil jako nedostatečnou snahu o to, aby věci byly co nejrychleji projednány a rozhodnuty a účastníkům tak byla poskytnuta rychlá a účinná ochrana práv (§ 6 a § 100 odst. 1 o. s. ř.), což bylo vyhodnoceno jako zaviněné porušení povinností soudce a jako jednání, které ohrozilo důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů ve smyslu § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. Na základě uvedených skutečností proto kárný senát dospěl k závěru, že kárně obviněná soudkyně jednáním uvedeným ve výroku rozhodnutí spáchala kárné provinění dle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.

Kárný senát považoval za odpovídající uložit v daném případě kárné opatření dle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., tj. snížení platu. Neztotožnil se tedy s navrhovatelem, který žádal uložení nejpřísnějšího kárného opatření, tj. odvolání z funkce soudce. Jak bylo výše konstatováno, kárně obviněná soudkyně měsíčně rozhoduje uspokojivý počet věcí, její zatížení je dlouhodobě vysoké. Za těchto okolností nelze bez pochybností vyloučit, že v podmínkách práce na soudu či úseku, který by nebyl zatížen natolik vysokým počtem věcí, jejichž průběžné zpracovávání a rozhodování klade vysoké nároky kromě odborných právních i na organizační schopnosti soudce, by se kárně obviněná soudkyně nedopouštěla natolik výrazných pochybení. Tato premisa v projednávané věci neumožnila dle názoru kárného senátu uložit nejpřísnější kárné opatření.

Při úvaze o konkrétní výměře snížení platu a době uložení tohoto opatření kárný senát vycházel především z počtu věcí, v nichž bylo prokázáno porušení výše uvedených povinností soudkyně, a z časových úseků, po které nečinnost trvala. Přitěžující okolností byla skutečnost, že se jedná již o druhé kárné provinění v relativně krátkém časovém úseku, a dále nepřipouštění změny své činnosti ze strany kárně obviněné soudkyně. Z možné výměry snížení platu dle § 88 odst. 2 písm. c) zákona o soudech a soudcích kárný senát zvolil snížení platu o 20 % na dvanáct měsíců, což dle jeho názoru odpovídá závažnosti a intenzitě kárného provinění a uvedeným polehčujícím i přitěžujícím okolnostem na straně kárně obviněné soudkyně.

Poučení: Odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení n e n í přípustné.

V Brně dne 29. května 2013

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně kárného senátu