10 As 166/2015-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: PhDr. I. H., proti žalovanému: Městský úřad Pacov, se sídlem náměstí Svobody 1, Pacov, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 7. 2015, čj. 10 A 17/2015-81,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) včasnou kasační stížností napadla v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž byla odmítnuta žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu.

[2] Podáním ze dne 8. 9. 2015 vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět. V důsledku tohoto zpětvzetí Nejvyšší správní soud dle § 47 písm. a), ve spojení s § 120, zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] Stěžovatelka ani žalovaný nemají s přihlédnutím k § 60 odst. 3 větě první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu