102 VSPH 341/2012-15
139 ICm 885/2012 102 VSPH 341/2012-15 (KSPL 20 INS 14629/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v právní věci žalobce MOBIGEM, a.s., sídlem Horní náměstí 283/58, Opava, proti žalovanému AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ-ARES, v.o.s., sídlem Jáchymovská 41/73, Karlovy Vary, o určení pravosti pohledávky o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 139 ICm 885/2012-3 ze dne 21. srpna 2012

takto:

I. Odvolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. 139 ICm 885/2012-3 ze dne 21.8.2012 zastavil řízení o žalobě, kterou se žalobce vůči žalovanému domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 252.508,-Kč.

Proti tomuto usnesení se žalobce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Protože podáním ze dne 17.10.2012 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil. O nákladech odvolacího řízení rozhodl s přihlédnutím k tomu, že v něm žalovaný žádné náklady nevynaložil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 15.listopadu 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová