102 VSPH 340/2012-69
88 ICm 862/2012 102 VSPH 340/2012-69 (MSPH 88 INS 22385/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a.s., sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Ervínem Perthenem, sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, proti žalovanému Ing. Tomáši Zůzovi, sídlem Kodaňská 45, Praha 10, insolvenčnímu správci dlužníka Ing. Čestmíra Vacka, zast. advokátem JUDr. Lambertem Halířem, sídlem Kroftova 1, Praha 5, o určení pravosti pohledávky o odvolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 88 ICm 862/2012-56 ze dne 13.září 2012

takto:

I. Odvolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem č.j. 88 ICm 862/2012-56 ze dne 13.září 2012 zamítl pro předčasnost žalobu, kterou se žalobce domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 198.197,-Kč, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku se žalovaný včas odvolal. Protože podáním ze dne 10.10.2012 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil. O nákladech odvolacího řízení rozhodl s přihlédnutím k tomu, že v něm žalobce žádné náklady nevynaložil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 15.listopadu 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová