101 NS 31613/2015


u mmmfmnumui*

| nwm mm |||||J||UMMJ|I|1M|J|H i D51

1U IMS 31513ł2015 A1 5 usnesení VE-1

ů

* t: anonymizovano Švábenský nar. 193i] P. O. Bu:: 99 625 99 an-Bnhunice

IH 'III-II-nar. 195D P. ü. Em: 99525 99 Emu-Buhuniüe WWM 5 A15 usneseni *JE I: Místnnehúpfldüďäuáníämy MWa

W :EBM Włm mmwmm byla ::právním ji pHij [FEEMI'IIIEŮ smdu !Haimaúłe ummm hem si WM Medalllymipulmným mm dum limitem MMFMHIHMJIHÉWW

' nulu-ní. D Franklin mnm d nd Ignum Futunth mu Mitläääadnnkní II piloti mhhmgy

Jménaapnlmmeš

Spisová značka:101NS 31613/2015 Identifikace dotazu:82081-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 07:52 Kontrolu provedl; Papoušková Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátzšvábenský anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc ID:ŠVÁBENSPETR14028O l IC: 72502029, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Švábenský, P anonymizovano , 72502029 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R