101 NS 3092/2015
WWW _ mi.

26522 llllleHLMýIMlL [Ill m l

E 1 ú-1 ir 'HI IMS !WIIZME 521 uanmníFrantišek Halina nar. 1964 Zahraan 21 Y ?53 56 Dpatuvice..II-Hmmm ' WMŮMEM /// r-Hmmm*-/

Hu'wwwůwüh-r-u ..ISpisová značka:101NS 3092/2015

Identifikace dotazu:15063-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:04.05.2016 14:41 Kontrolu provedl; Papoušková Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů Adresát:UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o., Typľprávnická IDzUNICAPITA25621483 1 IČ: 25621483, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:txf4qki Stav DS Přístupná Název DS firma: UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o. IČ: 25621483 Adresa: Sokolovská 9/675, 18600 Praha 8, CZ AdresátzMgr. Tomíček Daniel, nar. Typľins. IDzTOMÍČEKDANI710301 1 01.03.1971, IČ: 66242681, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:j4snexm Stav DS Přístupná Název DS Daniel Tomíček, rodné příjmení: Tomíček, firma: Mgr. Daniel Tomíček-insolvenčí spávoe IČ: 66242681 Adresa: Jurečkova 20/643, 70200 Ostrava, CZ nar. 01.03.1971 nepřístupná DS:0 adresátů nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:1 adresátů AdresátzEPITRADE s.r.o., IČ: 01790986, TYPľpmávnická IDzEPITRADE 01790986 1 právnická Hledáno V DS: typ: PO, EPITRADE s.r.o., 01790986 Údaje o schránce: typ: PO ID DS:hn3vuk5 Stav DS:Přístupná Dotaz proveden na tyto typy DS:OVM, OVM_EXEKUT, OVM_NOTAR, OVM_REQ, PO, PO_REQ, PO_ZAK Název DS:firma: EPITRADE s.r.o. IČ: 01790986 Adresa: Prokopa Holého 25/209, 77900 Olomouc, CZ z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzRolinc František, nar. ?31% podnikajíc: lDzROLINC FRAN140864 2 14.08.1964, IČ: 73877361, 1 FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Rolino, František, 14.08.1964, 73877361 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

KSSEMOS Strana 1 z 1

AAM112R